Handla certifikat eller Bitcoin?

Det finns ett flertal investeringsvägar för dig som vill ta del av värdeökningar i Bitcoin. Bland annat går det att köpa Bitcoin, fonder, certifikat eller CFD. I denna artikel tittar vi närmare på skillnaden mellan att köpa certifikat (vilket exempelvis kan ske via Avanza) och att köpa Bitcoin via handelsplattformar eller exchange (exempelvis Kraken eller Bitpanda).

Certifikat passar dig som:

  • Vill handla inom ett ISK (fördelar med skattesatsen samt enkelhet vid deklaration)
  • Enbart vill investera i Bitcoin utan att använda valutan till andra köp
  • Investerar långsiktigt och inte behöver kunna handla 24/7

Bitcoin passar dig som:

  • Vill kunna handla dygnet runt och göra snabba förändringar i portföljen
  • Vill använda Bitcoin som betalningsmedel
  • Vill kunna ta del av forkar

Skatteskillnaden

I Sverige ska köp och försäljningar av värdepapper och valutor deklareras och vid kapitalvinst ska en skatt betalas på 30%. Sker handel i fonder sker all inrapportering till Skatteverket automatiskt av fondförvaltarna vilket gör att man inte behöver fylla i någon blankett. Vid köp/försäljning av aktier måste däremot blankett K4 fyllas i årligen.

Bitcoin – De som köper och säljer Bitcoin via exempelvis en Exchange måste själv ta fram all information kring varje transaktion för att räkna ut eventuell kapitalvinstskatt. Detta förutsatt att man vill följa de skattelagar som gäller i Sverige. Det kan därmed vara relativt krångligt. Skatten blir då 30% på vinsten. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Certifikat – Det vanligaste är att certifikat köps och säljs inom ett investeringssparkonto. Det finns flera fördelar med detta konto men de två största är skattenivån samt enkelheten vid deklaration. Istället för en vinstskatt (som enbart betalas vid kapitalvinst) så betalas en schablonskatt på hela innehavet. Det räcker med att värdet ökar ett par procent per år för att det ska vara mer lönsamt med ISK än ett värdepapperskonto (som beskattas vid kapitalvinst).

Med ett certifikat inom ett investeringssparkonto behöver man alltså inte bry sig i varken skatt eller deklaration – allt sker automatiskt. Dessutom går det alltså att få lägre skattesats än om man själv skulle deklarera varje köp/försäljning.

Vinnare när det kommer till skatt: Certifikat

Tid för handel

Bitcoin – Bitcoin kan köpas och säljas dygnet runt via olika exchange. Det finns därmed ingen tidsbegränsning om du äger dem.

Certifikat – Certifikat hos Avanza kan enbart handlas när den svenska börsen är öppen vilket riskerar att du inte alltid kan sälja vid snabba kursförändringar. Sker enbart långsiktiga investeringar spelar detta ingen roll men ser du flexibilitet som en stor fördel är det bättre att äga Bitcoin.

Vinnare: Bitcoin

Växling till andra kryptovalutor

I likhet med punkten ovan ”Tid för handel” så är det mer flexibelt att äga Bitcoin än att äga certifikat. Det betyder därmed att de som snabbt vill kunna flytta sina investeringar mellan olika kryptovalutor har en stor fördel i att äga kryptovalutan mot att äga certifikatet.

Bitcoin – Om du äger Bitcoin kan du när som helst sälja dessa via en exchange för att sedan köpa annan valuta. Hur lång tid det tar innan försäljningen är helt registrerad varierar men via tjänster som ShapeShift går det att växla över hela, eller delar av, innehavet på några sekunder till flera andra kryptovalutor.

Certifikat – Har du ett certifikat och vill använda kapitalet för att istället investera i annan kryptovaluta måste du först sälja certifikatet, ta ut pengarna från Avanza, sätta in dem via banköverföring och till sist köpa den nya kryptovalutan. Det går visserligen att även betala med kort men då uppkommer ofta en extraavgift. Oavsett tar det betydligt längre tid.

Vinnare: Bitcoin

Ta del av Forkar

Bitcoin: Historiskt sett har det skett ett flertal forkar på Bitcoin. Det är något som man får ta del av om man äger Bitcoin själv men något man inte per automatik får ta del av med certifikat och liknande värdepapper.

Certifikat: Certifikatet följer värdeutvecklingen av Bitcoin – inte dess ”förgreningar”

Vinnare: Bitcoin

Avgifter

Bitcoin: Det uppstår alltid en viss kostnad vid köp av Bitcoin. Avgiften varierar kraftigt mellan olika handelsplatser och exchange. Det kan även vara otydligt gällande vilka avgifter som direkt tas ut och vad som är ”inbakat” i kursen. Utöver det kan det finnas insättningsavgifter.

Certifikat: Fördelen med certifikat är att det är tydligt vilka kostnader som uppstår. Certifikatet handlas till den kurs som anges och utöver detta uppkommer en administrationsavgift på 2,50%. Tydligare – men inte med säkerhet billigare.

Vinnare: Likvärdiga med avgifter

Använda som betalningsmedel

Bitcoin: I Sverige är det ett par företag som accepterar Bitcoin som betalningsmedel. I vissa länder är det mer utbrett. Äger du Bitcoin kan du när som helst använda dem som betalningsmedel eller skicka över till vänners wallets. Men se upp med transaktionskostnaden!

Certifikat: Certifikat kan av självklara skäl inte användas som betalningsmedel.

Vinnare: Bitcoin

Krav på kunskap (Enkelhet)

Bitcoin: För att köpa Bitcoin krävs registrering hos en exchange som sedan ofta kräver en viss identifiering. I vissa fall räcker det med att skicka in bild på sitt körkort men det finns även betydligt mer avancerade (och säkrare) processer. Därefter ska pengar sättas in på kontot varpå köp av Bitcoin kan ske.

Certifikat: Det tar inte många minuter att registrera sig hos Avanza. Detta sker enkelt med Bank-ID eller Mobilt Bank ID. Därefter kan certifikat köpas utan att någon större kunskap krävs kring handel med värdepapper.

Vinnare: Certifikat

Säkerhet

Bitcoin – Även om de flesta handelsplatser anger att de är ”säkra” så är det inte hela sanningen. Det har hänt flera gånger att olika wallets och handelsplatser blivit hackade vilket betyder att man bör ha en ”cold wallet” (fysisk wallet) med flera säkerhetsfunktioner. Det är det enda sättet att vara helt säker.

Certifikat: Avanza omfattas av investerarskydd. Det går därmed att få ersättning (upp till 250 000kr) i det fall Avanza skulle gå i konkurs och det vid detta tillfälle ”inte går att reda ut dina respektive Avanza Banks tillgångar”. Däremot är Avanza skyldig att hålla kundernas tillgångar separerade från sina egna så denna situation inte ska uppstå.

Vinnare: Certifikat

Tillägg: 2017-11-30

Fonder

I skrivandets stund (2017) finns inte några reglerade fonder där innehavet helt eller delvis består av Bitcoin. Däremot går det investera i oreglerade fonder vilket exempelvis kan ske via Iconomic.net. Genom att skapa ett gratis konto hos dem kan kryptovaluta överföras och investeras i en rad olika fonder.

Fördel: Att köpa/sälja ett flertal olika kryptovalutor och ICO kan både vara krångligt och tidsödande. Det är då betydligt enklare att välja en fond som har den inriktning som man själv önskar. När det är möjligt att köpa fonder på den reglerade marknaden sker detta även med större säkerhet och tillsyn.

Nackdel: Som med alla fonder så finns det en förvaltningsavgift (eller andra avgifter). Dessutom har man själv inte total kontroll över vilka valutor som förvaltaren väljer att investera i. Ytterligare en risk är förvaringen då fonder inte kan erbjuda samma säkerhet som egen förvaring i en Hardwarewallet