Stellar

stellarStellar grundades 2014 av Joyce Kim och Jed McCaleb, då projektet förgrenades från Ripples protokoll. Stellar är enligt projektets officiella webbplats “en plattform som sammankopplar banker, betalningssystem och människor. Integrera för att flytta pengar snabbt, pålitligt och till i princip ingen kostnad”.

Genom att använda Stellar kan man snabbt och säkert flytta pengar över gränser till en extremt liten kostnad. Allt detta låter givetvis toppen, men hur fungerar det hela? Här kommer vi dyka på djupet och titta närmare på historian och tekniken bakom Stellar.

Stellars historia

Jeb McCaleb är en välkänd figur i kryptosfären då han enskilt eller tillsammans med andra även grundade tre andra kända projekt. 2006 skapade han handelssajten Mt. Gox eftersom han ville komma på ett sätt att få fler bitcoin. Han sålde sedermera sajten till Mark Karpeles, som genom sitt bristfälliga sätt att hantera den medförde en av de största kriserna i kryptovärldens historia.

2011 grundade McCaleb Ripple, ett gränsöverskridande betalningssystem som möjliggjorde gränsöverskridande decentraliserade system oberoende av mining. Det skulle dock komma att skära sig mellan Ripple och McCaleb, och han insåg att det fanns fundamentala missförstånd mellan honom och projektet som inte kunde överbryggas.

Under 2014 förgrenade han därför tillsammans med Joyce Kim Ripples protokoll och grundade Stellar. Sedan dess har Stellar gått från klarhet till klarhet. Dess rådgivande styrelse består av namnkunniga individer såsom Naval Ravikant, Greg Stein, Sam Altman, Joi Ito, Matt Mullenweg, Keith Raboi, Patrick Collison m.fl.

Sammanfattning av Stellars funktioner

Innan vi gräver djupare i det tekniska kring Stellar, tänkte vi som hastigast gå igenom dess funktioner. Dessa funktioner kommer vi sedan att gå in på närmare, men här nöjer vi oss dock med att gå igenom grunderna.

Stellar har en decentraliserad och öppen databas och kan möjliggöra tusentals transaktioner per sekund. Tekniken möjliggör smarta kontrakt och multisignaturer. Stellars token heter lumen och har beteckningen XLM. Redan på förhand har 100 miljarder XLM minats. Valutan har en fast årlig inflation om 1%.

Så fungerar Stellar

Nu när du känner till historien bakom Stellar samt vet vilka funktioner som kännetecknar projektet, kommer vi här gå in närmare på de olika funktionerna och hur Stellar faktiskt fungerar.

När en person från ett land bestämmer sig för att överföra pengar till en person från ett annat land, kan de bägge individerna använda sig av Stellar för att göra en gränslös överföring. Bägge personernas banker är kopplade till Stellars nätverk och är så kallade ankare.

Ponera att person A skickar 1 000 SEK till person B. Det första som sker är att transaktionens intention skickas till person B:s bank för att kontrollera transaktionens kompatibilitet. Så fort person A:s bank får klartecken från person B:s bank, dras pengarna från person A:s bankkonto. Pengarna skickas då i svenska kronor till bank A:s samlade konto och flyttas därefter till Stellars nätverk i form av lumen, vilket är Stellars token.

Nätverket söker sedan efter den bästa växlingskursen för att konvertera dessa lumen till person B:s inhemska valuta, till exempel euro. Pengarna skickas slutligen till person B:s banks baskonto varifrån de slutligen krediteras person B:s bankkonto.

Så fungerar Stellars betalningssystem i korthet. Nu är det dags att titta närmare på dess funktioner!

Ett decentraliserat system

Det viktigaste att känna till om Stellar är att dess nätverk är centraliserat. I ett decentraliserat nätverk finns det inget centralt organ som fattar alla beslut rörande systemet.

Liggaren

Alla Stellars transaktionsdetaljer lagras i blockkedjan, och denna fungerar som en transparent och öppen liggare. Vem som helst i nätverket kan granska liggaren och läsa alla transaktionsdetaljer.

Konsensus

Alla beslut och verifieringar som görs av nätverket sker genom konsensus. STellar använder sig för detta ändamål av ett eget protokoll vid namn Stellar Consensus Protocol. Processen att komma till konsensus sker vanligtvis var tredje till var femte sekund.

Ankare och krediter

I vårt exempel ovan där vi visar hur Stellar fungerar använder vi begreppet “ankare”. I Stellars nätverk är ankarnas funktion att vid behov ta emot en insättning och utfärda krediter. Dessa ankare fungerar som en brygga mellan Stellars nätverk och diverse valutor. Alla överföringar av pengar som sker via Stellars nätverk (förutom överföringar av lumen) sker i form av krediter som utfärdas av ankare.

Stellars funktionalitet är alltså väldigt beroende av ankare och behöver till fullo kunna lita på att dessa utför sitt jobb, oavsett om det rör sig om att ta emot en insättning eller att utfärda krediter. Alla ankare delar ett och samma nätverk, d.v.s. Stellars nätverk. Detta gör systemet snabbare än andra betalningssystem som använder sig av ankare, såsom PayPal.

Överföringar mellan flera valutor

En av Stellars viktigaste funktioner är att systemet möjliggör överföringar av pengar mellan två olika valutor. Det betyder att en person till exempel kan göra en överföring till en annan person i dollar, men att mottagaren tar emot pengarna i sin inhemska valuta, t.e.x. euro eller SEK.

Stellar kan undersöka om någon i nätverket vill köpa euro för amerikanska dollar. Om så är fallet kan en direktväxling göras där en överföring i dollar omedelbart omvandlas till euro. Stellar kan även göra en indirekt växling genom att undersöka om någon i nätverket vill växla dollar mot lumen. Systemet kan då sammankoppla någon som vill växla lumen mot euro och på så vis slutföra överföringen från dollar till euro.

Om inget av dessa sätt att omvandla pengarna är möjligt, kan nätverket genomföra flera omvandlingar mellan olika valutor tills pengarna slutligen har omvandlats till mottagarens inhemska valuta.

Slutledning

Stellar har en otroligt hög potential samt en tillväxt som har fått många investerare att få upp ögonen för projektet. Stellar har inlett samarbeten med en imponerande samling företag som inkluderar bland andra Stripe och IBM. Det blir minst sagt intressant att följa projektet och dess utveckling för att se om de höga ambitioner som teamet bakom Stellar har för projektet kan förverkligas!