Coin eller Token – Vad är skillnaden?

En del personer säger ”coin” medan andra säger ”token” när man refererar till exakt samma kryptovaluta. Ofta handlar det om att man inte reflekterat över att det faktiskt är skillnad på dessa två begrepp. Skillnader som främst hittas i dess funktion.

Coin

 • Är knuten till blockkedjan

En tydlig skillnad mellan coin och token är att en coin är knuten till blockkedjan. Ett exempel kan tas från Bitcoin där det går att se hur många Bitcoin som är kopplad till en specifik adress. När en transaktion genomförs bokförs den även på blockkedjan oavsett om det är en mer anonym kryptovaluta som Monero eller mer spårbar som just Bitcoin..

 • Är primärt betalningsmedel

Coin är primärt ett betalningsmedel vilket även dess namn visar. Det är ett mynt, en valuta och något man betalar med. Här kan exempelvis Monero, Bitcoin och Dash nämnas som klassiska kryptovalutor med fokus på betalningslösningar.

Därmed inte sagt att en coin enbart fungerar som betalningsmedel. En person som innehar en större mängd Dash klassas som ”MasterNode” och får både avkastning på detta innehav och rätten att rösta på olika förslag kring hur nätverket ska utvecklas framöver. Men även om det finns ytterligare funktioner så är Dash primära syfte att just vara ett betalningsmedel som ska kunna användas när som helst, var som helst och vara extremt enkelt att använda.

Ett annat exempel är Ether som behövs för att göra transaktioner på Ethereum. ERC-tokens kan utnyttja nätverket men det kostar då en mindre mängd Ether vid transaktioner över detta nätverk.

bitcoin-logo   litecoin  dash logo  ETHEREUM

 • Inte knuten till en specifik produkt
coinbase commerce
Bild från Coinbase Commerce

Idag går det att använda Bitcoin som betalningsmedel hos hotell, caféer, E-butiker m.m. Sakta men säkert blir det allt fler som accepterar det som ett alternativt betalningsmedel. De som erbjuder betalning i Bitcoin erbjuder även ibland betalning i Dash, LiteCoin osv.  En coin är alltså inte knuten till en viss produkt eller vara utan kan användas allmänt som betalningsmedel.

Här finns däremot undantag eller ”gränsland”. Exempelvis kan Enjin Coin nämnas som är en valuta som är tänkt att användas inom nätverket Enjin. När/om utvecklarna når sitt mål kommer digitala produkter från onlinespel kunna säljas och köpas via Enjincoin. Därmed är valutan enbart tänkt att användas inom ett mer begränsat område. 

 • Påverkas enbart av marknaden

Vad är en Bitcoin värd? Det är enbart utbud och efterfrågan som styr detta. Självklart kan det även påverkas av yttre omständigheter som lagar och regleringar, hur många butiker som accepterar kryptovalutan samt dess transaktionskostnader – men i grunden är det utbud och efterfrågan som styr priset.

De är decentraliserade vilket gör att ingen enskild person eller institution kan bestämma över priset. De kan påverka priset genom att lägga köp/sälj-ordrar eller sprida information. Men de kan inte bestämma över priset. Det är en grundläggande skillnad.

Token

 • Skapas på befintlig blockkedja

Genom att utnyttja befintliga blockkedjor är det enklare, snabbare och billigare att skapa tokens än coins. På Ethereum ligger samtiga ERC-20 tokens och efter Ethereum har andra blockkedjor byggts upp med unika egenskaper. Här kan nämnas Waves, Lisk och Stratis.

Genom att bygga en token på en befintlig blockkedja behöver minimal arbetsinsats ske och man behöver inte heller attrahera miners till just denna blockkedja. Däremot måste man vara beredd att betala en del nätverksavgifter vid transaktioner.

En token skapas nästan uteslutande genom ICO (Initial Coin Offering) vilket alltså delvis är fel begrepp då det är tokens och inte coins som skapas och distribueras.

 • Ger tillgång till olika funktioner

Den allra tydligaste skillnaden är att en token används primärt för att ge tillgång till dAppar (decentraliserade appar) samt unika funktioner inom olika tjänster kopplade till kryptovalutor.
Här kan SALTLendig nämnas som är en låneplattform där kryptovalutor används som säkerhet. För att få tillgång till plattformen behöver ett visst antal SALT-tokens betalas. Utöver det behövs SALT betalas för att nå olika funktioner inom denna tjänst. Ett annat exempel är BAT vars token används inom ett begränsat marknadsföringsprogram.

Ytterligare ett exempel är Binance där innehav av Binance token ger rabatt vid handel över denna plattform.

Detta kan alltså liknas med hur polletter användes förr i tiden på ett nöjesfält. En person kommer till nöjesfältet och köper ett visst antal polletter (tokens) som sedan kan användas till karuseller, lotterier eller andra produkter/tjänster. Dessa kan däremot enbart användas inom detta nöjesfält och enbart till de produkter som man förutbestämt.

Representera en produkt

tetherEn token kan även representera en produkt eller ett värde. Ett tydligt exempel är Tether där tanken är att denna token ska ha samma värde som en angiven fiatvaluta. USD-T har nästan identiskt värde som den amerikanska dollarn.

Det kan även vara som med WePower där en token motsvarar en viss mängd energi. Därmed kan energi från exempelvis vindkraftverk lättare säljas, köpas eller sparas.

 • Värdet kan i vissa fall styras

Värdet på en token kan tydligare påverkas av det företag som tillhandahåller den tjänst där denna token ska användas. Ett exempel är återigen SALT där det krävs ett specifikt antal tokens för att få medlemskap. Dessa kan köpas direkt via deras hemsida eller via en exchange. Därmed påverkas även priset på den öppna marknaden av vad det kostar att köpa dem direkt via SALT. I mitten av december 2017 höjde de exempelvis priset per SALT på hemsidan från 25 till 27,5 USD. Därmed bör även andrahandspriset pressats uppåt över tid.

Ett annat exempel är No Limit som även de säljer sina coins direkt mot kortbetalning på sin hemsida men där det även går att köpa dessa via en exchange. Beroende på vad de själva bedömer att deras coin är värda så påverkas priset på andrahandsmarknaden.

Olika slags tokens

Även tokens delas ibland upp i underkategorier. Det gjorde bland annat motsvarande Finansinspektionen i Schweiz för att därigenom avgöra vilka lagar som skulle reglera de olika tokens som fanns på  marknaden.

 • Security Tokens- Den vanligaste varianten och innebär att de som köper tokens gör detta för att på något sätt få avkastning.
 • Equity Tokens – Räknas som en andel i ett företag. Detta är ovanligt då tokens främst inte har denna funktion.
 • Utility Tokens – Dessa ger ägarna tillgång till en tjänst eller produkt. Se exempelvis SALT ovan.
 • Payment Tokens – En token som används som betalningsmedel inom ett specifikt område (se exemplet ovan med nöjesfältet).

En token kan ha flera av dessa egenskaperna.

Kom ihåg att gränsen mellan en token och coin inte alltid är glasklar. Förklaringen ovan försöker beskriva generella drag som kan karaktärisera dessa – men undantag finns alltid.

Källa: https://www.bitdegree.org/tutorials/token-vs-coin/