Bitcoin Cash

Bitcoin är den största och mest värdefulla kryptovalutan i världen. Dess äventyr började med ett löfte om erbjuda snabba och billiga betalningar. Numera är dock dess betalningar långt ifrån billiga och snabba, på grund av valutans tekniska begränsningar. Detta är ett problem som den nya valutan Bitcoin Cash ämnar att lösa.

Tradingplattformar

iq option
 • Köp riktiga Bitcoins
 • Prisbelönt plattform
 • Gratis demokonto
 • Svensk plattform
binance
 • Störst utbud av valutor
 • Handla dygnet runt
 • Över 5 miljoner användare
 • Låga transaktionsavgifter
etoro
 • Handla 24/7
 • Användarvänlig plattform
 • Programvara för att kopiera topptraders
pepperstone
 • Forex och CFD Trading
 • Över 70 olika instrument
 • Minimerar dina kostnader

Tänk på att det alltid innebär en risk att satsa pengar på kryptovalutor, aktier, valutor och andra finansiella instrument. CFDs är en produkt som kan resultera i att du förlorar allt ditt satsade kaptial. Var noga med att du förstår riskerna innan du satsar.

Bitcoin Cash föddes ur Bitcoin

Bitcoin grundades i syfte att möjliggöra digitala betalningar mellan olika internetanvändare, utan användning av en centralbank eller inblandning av tredje part. På grund av de problem med att skala upp nätverket som nyligen har uppstått, anses Bitcoin av vissa bedömare inte längre vara en användbar valuta. Detta då dess transaktionsavgifter fortsätter stiga och det tar allt längre tid att genomföra transaktioner.

bitcoin cash

Problemet med Bitcoin är den ytterst begränsade blockstorleken på 1 MB. Denna begränsning gör valutan väldigt seg – det sägs att den idag endast kan processa tre transaktioner per sekund (trots att den skapades för att kunna genomföra sex transaktioner i timmen – en var tionde minut). Jämförelsevis klarar betallösningen Visa av att hantera 24 000 transaktioner på motsvarande tid. Det faktum att det numera inte längre tar 10 minuter för Bitcoins transaktioner att processas, utan snarare ett antal timmar eller dagar, i kombination med den höga efterfrågan har drivit upp överföringsavgiften till över femtiolappen per transaktion.

Därför begränsas Bitcoin av sin blockstorlek

Något förenklat kan man föreställa sig blocken i Bitcoins blockkedja som ihopklumpade transaktioner som läggs till i blockkedjan. Bitcoin hanterar transaktioner block för block och är framtaget för att hantera 6 block i timmen, vilket motsvarar ett block var tionde minut. För flera år sedan sattes i Bitcoins kod en storleksbegränsning för de block som skulle läggas till i blockkedjan. Detta gjordes för att förhindra en eventuell attack i form av ett enormt antal transaktioner som skulle kunna försvaga nätverket.

Vid den tidpunkten var det gratis att göra transaktioner, så en illasinnad person hade kunnat skicka en ofantlig mängd transaktioner mellan sina egna plånböcker och på så vis tvinga alla andra i nätverket att ladda ner och lagra stora mängder data. Denna gräns sattes till 1 MB per block, vilket motsvarar de disketter som användes för flera decennier sedan. När detta gjordes var begränsningen fortfarande tusentals gånger större än den faktiska användningen som krävdes. Det är uppenbart att begränsningen av blockstorleken aldrig var tänkt att strypa nätverket, utan istället att försvara det mot ett teoretiskt hot.

Antalet användare av Bitcoin ökade sakta, och det var först 2012 som blockkedjan hanterade 250 transaktioner per block – motsvarande 1 500 transaktioner i timmen. Det tog ytterligare två år innan denna summa fördubblades, och 2014 hanterade Bitcoin 500 transaktioner per block. Idag har dess maximala kapacitet uppnåtts och nätverket processar cirka 2 500 transaktioner per block.

Ur Bitcoins spillror uppstod Bitcoin Cash

I takt med att efterfrågan på transaktioner i valutan har ökat, har den begränsade blockstorleken kommit att utgöra en flaskhals för nätverket. För att en transaktion ska kunna verifieras och processas, behöver den nämligen vara inkluderad i ett block. Om blocken är fulla, tvingas en avvaktande transaktion vänta på ett få inkluderas i ett ledigt block. Användare som betalar extra höga transaktionsavgifter går före i kön, och i skrivande stund är 174 860 transaktioner obekräftade.

För att göra det hela värre har Bitcoins utvecklare inte gjort några ansträngningar för att höja begränsningen för blockstorleken. Det är här Bitcoin Cash kommer in i bilden.

Under årens lopp har flera förslag lagts fram i försök att ta itu med Bitcoins begränsningar avseende transaktionshantering. Dessa lösningar har ofta fokuserat på en ökning av blockstorleken. Eftersom Bitcoins kod inte hanteras av en central myndighet, behöver förändringar i koden accepteras av såväl utvecklare som miners. Detta förhållningssätt kan leda till att det tar lång tid att driva igenom förslag, vilket har resulterat i att flera olika grupper har skapat förgreningar av Bitcoin. Dessa har dock inte anammats av de stora massorna. Detta verkar dock Bitcoin Cash, ytterligare en förgrening av den digitala valutan, göra.

Bitcoin och Bitcoin Cash går skilda vägar

En sammanslutning av inflytelserika investerare, utvecklare och miners tröttnade på Bitcoins problematik och dess synbarliga oförmåga att skalas upp. Den 1 augusti 2017 påbörjade de därför en förgrening av Bitcoins blockkedja, vilket resulterade i att en ny valuta föddes: Bitcoin Cash. Den nya valutan har olika förkortningar, men BCH och BCC är de mest populära medan XBC är den förkortning som används för att uppfylla den internationella standarden för valutakoder.

Alla innehavare av Bitcoin vid det tillfälle då Bitcoin Cash skapades äger numera Bitcoin Cash. Alla ägare av Bitcoin till och med block 478558 (den 1 augusti 2017 omkring 14:16 svensk tid) har därmed samma summa i Bitcoin Cash som de vid det tillfället hade i Bitcoin. Alla transaktioner som sker efter denna splitt sker i antingen Bitcoin eller Bitcoin Cash. Det betyder att alla bitcoins som förvärvats därefter inte inkluderar Bitcoin Cash och vice versa.

Denna nya valuta skapades eftersom många användare kände att Bitcoin hade börjat frångå de principer som dess skapare en gång fastslagit i valutans manifest. På grund av de höga transaktionsavgifterna och den långa tid det numera tar att göra överföringar (flera timmar eller t.o.m. dagar), kände sig vissa nödgade att skapa en ny valuta för att ta Bitcoin tillbaka till dess fundament.

Skillnader mellan Bitcoin Cash och Bitcoin

Vilka är då skillnaderna mellan Bitcoin och Bitcoin Cash? De bägge valutorna påminner i mångt och mycket om varandra. Båda har ett värde och kan därmed spenderas på olika slags varor eller användas i investeringssyfte.

Det som skiljer dem åt är att Bitcoin Cash har en maximal blockstorlek på 8 MB – d.v.s. åtta gånger mer än Bitcoin. Detta gör det möjligt för valutan att behandla fler transaktioner per dag, samt ger snabbare överföringar och lägre överföringsavgifter.

Tack vare den större blockstorleken kostar alltså transaktioner i Bitcoin Cash betydligt mindre att genomföra än transaktioner i Bitcoin. Det tar dessutom endast i genomsnitt 10 minuter för transaktioner att bekräftas, vilket gör Bitcoin Cash till en billigare och snabbare valuta. Förespråkare för den nya valutan hoppas att Bitcoin Cash genom den ökade blockstorleken ska kunna konkurrera med Visa och PayPal vad gäller transaktionsvolym.

Bitcoin Cash har för närvarande en överföringsavgift på under en krona, vilket gör transaktioner i denna valuta betydligt billigare än transaktioner i Bitcoin. Överföringsavgiften kommer också hållas på en låg nivå trots att transaktionsvolymen stiger i takt med att fler börjar använda valutan.

Nackdelar med Bitcoin Cash

Vad gäller hastighet och överföringsavgifter har Bitcoin Cash i dagsläget en fördel gentemot Bitcoin. Denna nya valuta håller på att bli extremt populär och har ökat i värde sedan den introducerades. Likt Bitcoin har den dock vissa problem. Den större blockstorleken kan ha en centraliserande verkan och minska nätverkets motstånd mot attacker. Eftersom Bitcoin Cash fortfarande är en väldigt ny valuta, får vi helt enkelt vänta och se vad som händer när antalet dagliga transaktioner ökar.

Eftersom mer datorkraft krävs för att processa större block, och sådan kraftfull utrustning kan ha en för hög prislapp för vissa mindre miners, oroar sig kritiker över att den väg som Bitcoin Cash har valt kan leda till att företag som har råd att investera i mer och bättre utrustning kan få ett alltför stort inflytande. Motståndare till förgreningen menar att detta kan hota det tillvägagångssätt som kännetecknar Bitcoin, där konsensus krävs för att genomföra förändringar. Enligt dem skulle ett mindre antal företag kunna ta kontroll över valutan och framledes tvinga igenom förändringar.

Andra kritiker menar att fler transaktioner förvisso kan genomföras med åtta gånger större block, men att det i praktiken inte blir någon större skillnad. Om Bitcoin Cash skulle öka mycket i popularitet, skulle valutans transaktionsavgifter ändå bli höga. Dessutom tar det längre tid för miners att “gräva fram” nya bitcoins med tanke på den större blockstorleken.

Slutledning

När man jämför Bitcoin med Bitcoin Cash är sanningen den att Bitcoin Cash varken är bättre eller sämre än Bitcoin. Den är bara annorlunda. De bägge valutorna kan samexistera på marknaden, tillsammans med andra kryptovalutor såsom Ethereum och Ripple, för att bara nämna några. Det viktiga är dock att komma ihåg att det rör sig om två vitt skilda valutor, trots att deras namn är väldigt lika och trots det faktum att de delar ursprung med varandra.

Vilken valuta som egentligen är bäst är därmed en smaksak, eller snarare en fråga om prioriteringar. Om du tror på tillväxt genom snabbare transaktioner och sätter decentraliseringen i andra hand, är Bitcoin Cash sannolikt den valuta som intresserar dig mest. Om du istället prioriterar decentralisering och sätter transaktionshastighet i andra rummet, är Bitcoin valutan för dig. I slutändan liknar de bägge valutorna varandra, det som särskiljer dem är framför allt deras prioriteringar.