Manna (Manna)

manna coinMannabase är en webbaserad plattform där kryptovalutan Manna distribueras till plattformens medlemmar. Dess idé är att erbjuda en ”Basic Income” vilket betyder att alla medlemmar, varje vecka, får manna. På plattformen går det att skicka och ta emot manna.

Manna är, till skillnad mot många andra kryptovalutor, utvecklad av en icke vinstdrivande organisation. Målet är att skapa en bättre värld genom att Basic Income gynnar de allra fattigaste mest.

 Ideologisk idé bakom kryptovalutan

Bakom idén och tekniken för manna står ”People´s Currency Foundation”. Mannabase skapades 2015 med följande vision:

“The vision of Mannabase is to empower the people of the world by making cryptocurrency accessible and available to everyone, and to provide a tool for effective altruism to reduce poverty and inequality.”

Detta nås via tre huvudmål:

 • Implementera ”basic income” på blockkedjan

Basic Income är ett sätt att primärt hjälpa de mest fattiga i världen. Några kronor per månad kan göra stor skillnad. Här får man komma ihåg att nästan hälften av jordens befolkning lever på ca 2,5 USD per dag.

 • Implementera riktade donationer

Ett kostnadseffektivt och trovärdigt sätt att ge pengar till den målgrupp man önskar – utan mellanhänder.

 • Bygga ett globalt nätverk av icke vinstdrivande organisationer samt företag som vill främja utvecklingen av manna och skapa ”an economy for a better future”.

Basic Income

Det som gör Manna unikt, i jämförelse mot andra kryptovalutor, är dess Basic Income. Det betyder att alla användare får manna varje vecka. Man behöver alltså varken hålla ett visst antal manna (Proof of Stake) eller jobba för att få dem (Proof of Work). Här värderas alla exakt lika och får samma löpande inkomst.

När manna skapades räknade man ut att utdelning av kryptovalutan kommer att pågå fram till 2030 utifrån avsatt manna till fördelning. Den summa som delas ut är 3,5 % av den manna som finns tillgänglig på marknaden det året. Därmed avgör mängden manna samt antalet användare hur stor summa som man får per vecka.

Detta räknas alltså ut med följande formel:

(P*O)/A=Veckans manna till en användare

P=Procentuell utdelning. Detta är 3,5 % per år och därmed 0,067 % per vecka.

O= Manna i omsättning. Vi kan i detta exempel räkna med 500 miljoner

A = Antal användare. Vi kan räkna med 50 000 användare.

Detta skulle därmed skapa en utdelning av 6,73 Manna i per vecka.

Ge bort – eller behåll själv

Grundidén med manna är helt klart ideologisk och detta märks även på hur kryptovalutan utvecklas. Bland annat vill man implementera enkla lösningar som gör att den manna som man tjänar automatiskt kan skickas till välgörande ändamål. Det kommer även bli möjligt att distribuera sin manna till andra medlemmar helt efter önskemål gällande exempelvis ålder, kön, land osv.

Avdragsgilla donationer

I de länder där donationer är avdragsgilla kan gåvor ske i manna och avdrag göras för dessa gåvor. Med tanke på att det varken kostat tid eller pengar att skaffa manna blir det en ekonomisk fördel för den som ger samtidigt som man ger värde till välgörande ändamål.

Amerikanska medborgare kan exempelvis göra detta avdrag redan idag och i Sverige gick det tidigare även om denna möjlighet nu är borttagen.

 Registrera dig för Mana Coin

 • Gå till Mannabase.com
 • Ange mailadress
 • Registrera dig för ett Mannabase account (genom att följa instruktionerna)
 • Klicka på verifieringsmailet
 • Ange telefonnummer (Viktigt för att få basic income)

För att inte en person ska kunna registrera flera användare så behöver man verifiera sig med genom att ett sms skickas ut (har man flera telefoner är det ju självklart möjligt att ha fler konton). Kom ihåg att inte ange första nollan när numret anges. Ex 070-55666778899 blir 705566778899.

 • Ange koden du får via sms
 • Klart! Logga in på ditt konto efter en vecka och se hur många manna du fått. Nya manna kommer varje vecka

manna få gratis

Namnets symbolik?

Varför man valde just namnet ”manna” framgår inte i dess whitepaper. Däremot går det att göra en koppling till berättelsen i Bibeln när israeliterna vandrar i öknen och inte har något att äta. Gud låter då manna regna från himlen för att mätta folket. Detta utan att folket gjort något för att få maten.

Med tanke på att mannabase skapades med fokus på välgörenhet och att ge de allra fattigaste ”mat på bordet” utan att de egentligen behöver göra något finns i alla fall en viss koppling till just ordet manna.

Mannawallet

Genom att logga in på hemsidan går det att se hur många manna man har tillgång till. Från hemsidan går det även att skicka samt ta emot manna. Det går även att ha dem på en specifik wallet som kan laddas hem till Windows, Mac samt Linux.  Någon mobilapp finns för tillfället inte.

Vad är manna värt?

Med tanke på att manna går att få gratis och att det inte krävs mer än att ”vara människa” för att ta del av veckoutdelningen så innebär det förstås att värdet inte är speciellt högt. I april 2018 låg kusen för 1 manna på 0,0113 USD. Den har däremot haft en intressant värdeutveckling med både kraftiga upp- och nergångar.

De som köper/säljer manna gör detta troligtvis enbart ur ett spekulativt syfte utifrån att manna kan bli mer användbart i framtiden ( i likhet med många andra kryptovalutor). För tillfället går denna kryptovaluta enbart att handla på SouthXchange och att äga manna innebär egentligen enbart att man kan överföra dem till någon medlem. Någon ytterligare funktion är svår att se.

Skulle däremot manna etablera sig på fler handelsplatser och börja användas i större utsträckning som betalningsmedel mellan personer kan efterfrågan, och därmed priset, öka en hel del. Detta i likhet med flera andra coins vars primära syfte är att vara betalningsmedel.

Man kan även vända på det. Det tar max 3 minuter att registrera sig och sedan kommer det ”gratis pengar” varje vecka. Det om något är ju hög avkastning utifrån investerad tid/kapital.

Implementering kan öka dess värde

På lång sikt vill teamet bakom manna skapa möjligheter att spendera manna på olika sätt. Exempelvis:

 • Företag – Få företag att acceptera manna som betalningsmedel
 • Betalkort – Samarbete med betalkort som hanterar kryptovalutor. Därmed skulle man kunna välja att spendera manna direkt med kortet utan att först behöva växla till andra kryptovalutor eller fiat. Det skulle även göra att man kan handla med manna i affärer som inte accepterar kryptovalutor.
 • Välgörenhet – Utveckla möjligheten att ge manna till välgörandeändamål via olika tekniska lösningar.
 • manna framtid

Få extra manna genom att tipsa andra

När en registrering skett går det att via dashboard hitta en så kallad ”referral-link”. Om länken skickas till vänner som är intresserade av manna, och dessa fullföljer en registrering, får du en extra basic-income vid varje utdelning i ett år.

Dessutom finns en fördel för vännerna att gå via din länk istället för direkt via hemsidan. När man anmäler sig via en sådan länk ges 50% extra manna under det första året.

Köpa och sälja manna

 • Mina – Det går att mina manna, läs mer på dess hemsida. Belöningen är då 10 manna per block, vilket från maj 2018 är 5 manna per block.
 • Basic Income – Det räcker med att ha ett konto för att få manna gratis
 • Köp via Mannabase – Vid önskemål om att få köpa en större mängd manna kan kontakt ske direkt med mannabase.
 • Köp/Sälj via handelsplats – Manna kan köpas/säljas via Southxchange.com. Önskar du växla dina manna mot exempelvis Bitcoin sker detta alltså via denna handelsplats.