Vad är en CFD?

En CFD är en derivatprodukt som innebär att du som investerare har möjlighet att göra en vinst utifrån dina spekulationer kring huruvida priserna på snabbt rörliga produkter eller finansiella marknader komma sjunka eller stiga. CFD står för Contracts for difference och du kan använda CFD-kontrakt för att spekulera i bland annat aktier, råvaror, räntepapper, valutor och index. Fördelarna med denna typ av handel är dels att du har möjlighet att handla med säkerhetskrav, samt att du med kort varsel kan sälja eller köpa, beroende på om du tror att priserna på de olika marknaderna eller produkterna komma sjunka eller stiga.

Så fungerar en CFD

När du handlar en CFD, handlar du inte en aktie, en valuta, ett index, en råvara, eller vilken den underliggande tillgången än må vara. Du kan därför snabbt köpa eller sälja ett visst antal enheter av en produkt eller ett finansiellt instrument om du känner på dig att priset på denna kommer sjunka eller stiga.

En CFD är en så kallad hävstångsprodukt. Det betyder att du kan öppna en position genom att bara sätta in en låg andel av affärens fulla värde. Detta kallas för handel med säkerhetskrav. Värt att notera är att du genom att handla på detta sätt kan mångdubbla såväl dina vinster som dina förluster, då det är det fulla värdet av affären som räknas. Du kan därför förlora ett större belopp än det som har satts in.

Vilka är fördelarna med CFD-handel?

Det finns flera fördelar med att ägna sig åt CFD-handel. En av dessa är att du har möjlighet att blanka om marknaden pekar nedåt. Du kan gå kort eller blanka (d.v.s. sälja) den produkt som du tror kommer minska i värde, vilket gör att du kan nyttja den negativa kursförändring som du förväntar dig kommer inträffa. Om du har rätt kan du sedan välja att köpa tillbaka produkten till det nya, lägre priset och därmed göra en vinst. Om du istället har fel och värdet ökar, gör du en förlust som kan vara större än de summor du har satt in.

Du kan också använda CFD-handel för att hedga din befintliga portfölj. Om du till exempel har investerat i en fysisk aktieportfölj hos en mäklare och du känner på dig att den kan minska i värde inom kort, kan du hedga dessa aktier med hjälp av CFD-handel. Du kan blanka de aktier som finns i din fysiska aktieportfölj i form av CFD:er, vilka du då kan göra en vinst på under den kortsiktiga nedgången och därmed försöka balansera de förluster som du eventuellt gör i din aktieportfölj.

Vad kostar det att handla en CFD?

Kostnaden för CFD-handel består av flera avgifter:

  • Spread: Likt fallet är när du handlar på andra marknader, behöver du betala en spread vid CFD-handel. En spread är differensen mellan köp- och säljpriset. Vid öppnande av en köpposition gäller det angivna köppriset, och när du vid ett senare tillfälle bestämmer dig för att stänga denna position används säljpriset. Ju lägre spread, desto mer fördelaktigt för dig som investerare.
  • Avgift för data: Generellt sett behöver du betala en avgift för prisdata. Mer information om aktuella avgifter kan du hitta på din CFD-leverantörs webbplats.
  • Kostnader för innehav: Efter varje avslutad handelsdag kan en innehavskostnad tillkomma för dina öppna positioner på ditt konto. Denna kostnad kan vara antingen negativ eller positiv, utifrån om du säljer eller köper positioner.
  • Courtage: Courtage är en kostnad som kan tillkomma för CFD-aktier. Information om aktuella avgifter för courtage kan du få av din CFD-leverantör.

Exempel på hur CFD-handel kan gå till

Vi kommer nu att gå igenom ett exempel på hur en CFD-handel kan gå till. I exemplet kommer vi handla aktien A till priset 58/60, där 58 står för säljpriset och 60 för köppriset. Spreaden är således 2 (58-60). Eftersom vi tror att priset på aktien kommer stiga, fattar vi beslutet att öppna en position och köper 500 CFD:er till ett pris av 60 kronor. Ett courtage motsvarande 12 kronor tillkommer på affären (0,04% av affärens totala värde).

Aktiens säkerhetsvärde är 2%, vilket innebär att du inte behöver sätta in mer än 2% av det totala värdet för affären som ett säkerhetskrav. Enligt exemplet ovan innebär det att det räcker med att vi sätter in 600 kronor (2% av det totala värdet för affären på 30 000 kronor. Värt att komma ihåg är att du, som vi beskrivit ovan, kan förlora mer än bara säkerhetskravet på 600 kronor om värdet på aktien istället skulle visa sig sjunka. Detta då förlusten grundar sig på affärens fulla värde och inte på säkerhetskravet.

Scenario ett: din affär resulterar i en förlust

Ponera att du hade fel och priset på aktien sjunker till 43/45. Du tror att priset framledes kommer fortsätta sjunka, vilket gör att du känner dig nödgad att begränsa förlusten genom att sälja till det aktuella säljpriset och därmed stänga din position. Du kommer debiteras en courtageavgift även vid stängningen av din position. Den totala courtageavgiften blir 20,60 kronor (12 kronor för köpet enligt ovan plus 8,60 för försäljningen (500 enheter * 43 kronor * 0,04%)).

Eftersom priset har sjunkit med 17 kronor från ditt inköpspris till ditt försäljningspris, gör du med dina 500 enheter en förlust på 8 500 kronor plus 20,60 kronor i courtage. Samtidigt begränsar du din förlust och kan casha ut 21 479,40 kronor.

Scenario två: din affär resulterar i en vinst

Om vi istället föreställer oss att aktiekursen stiger till 68/70 och att du beslutar dig för att stänga positionen genom att sälja till priset 68, kommer du alltså att göra en vinst. En courtageavgift kommer att debiteras även vid stängningen av positionen, vilket innebär att en avgift på 13,6 kronor tillkommer (500 enheter * 68 * 0,04%).

Under den fiktiva tidsperioden i vårt exempel har priset ökat till din fördel med 8 kronor (från 58 till 68). Eftersom du har 500 enheter har du alltså 34 000 kronor på ditt konto, minus de bägge courtageavgifterna på 25,6 kronor (12,00+13,60), vilket ger dig en total vinst på 3 974,40 kronor (34 000 kronor – 25,60 kronor i courtageavgift – det ursprungliga värdet för affären på 30 000 kronor).

Som du märker kan du alltså förlora mer pengar än vad du initialt har betalat i säkerhetskrav. Det är därför viktigt att du känner till detta och har det i åtanke när du ägnar dig åt CFD-handel. Samtidigt finns möjligheten att du gör en rejäl vinst om du har marknaden på din sida.