TRON

TRON (TRX) är namnet på en kryptovaluta vars mynt går under benämningen Tronix. TRONs syfte är att vara en decentraliserad plattform för delning av underhållning, genom vilken innehållsskapare är tänkta att få kompensation genom att dela sitt innehåll. Plattformen, som använder sig av blockchain-teknik och P2P-nätverksteknik, har utvecklats av en Singaporebaserad icke-vinstdrivande organisation vid namn Tron Foundation, som försöker konkurrera med den globala underhållningsindustrin – en bransch som för närvarande värderas till 8,4 biljoner kronor.

Teamet bakom TRON

TRONS ICO ägde rum mellan den 3 augusti 2017 och den 24 augusti 2017. Dess VD och grundare, Justin Sun, påstås ofta vara “nästa Jack Ma”, grundaren av Alibaba. Redan vid 27 års ålder har Sun en imponerande meritförteckning. Han har bland annat listats på flera av Forbes listor över personer under 30 års ålder att hålla ögonen på, och har även tagit fram appen Peiwo APP (Kinas motsvarighet till Snapchat). Han har även representerat Ripple i Kina.

TRON (TRX)

Utöver Sun består teamet även av andra framstående personer, såsom teknikchefen Lucien Chen, en f.d. anställd på Alibaba som har gedigen erfarenhet av att arbeta meda högprofilerade internetföretag såsom Tencent, Netease och Qihoo 360. Några av kinas bästa utvecklare ingår i TRONs team, däribland Xiadong Xie och Maorong Lin. De två sistnämnda anställda har tillsammans mångårig erfarenhet av teknisk utveckling i underhållningsbranschen och inom e-handel.

Ideologin bakom TRON

Enligt organisationens egna vitpapper ställer sig teamet bakom TRON bakom Tim Berners- Lee, som är övertygad om att protokollet, från det ögonblick då det uppfanns är en tillgång för människor, snarare än ett vinstskapande verktyg för mindre grupper. Berners-Lee är personen bakom den världsomspännande webben och världens första hemsida.

TRONs plattform är öppen och decentraliserad, och dess distribuerade lagringsteknik gör det möjligt för skapare av digitalt innehåll att kapa mellanhänder såsom Google Play-butiken och App Store. Innehållsproducenter kan således kompenseras direkt från kunden, utan att Google, Apple eller andra mellanhänder roffar åt sig en del av intäkterna.

För närvarande styrs en stor del av datan och trafiken på nätet av ett mindre antal företag, däribland Amazon, Google, Facebook och Snapchat. TRON ämnar att ta tillbaka en del av denna kontroll genom att föra ägarskapet av datan tillbaka till skaparna.

TRONS huvudfunktioner

TRON vill “hela internet” genom att implementera följande funktioner:

  • Frigörelse av data: fri och okontrollerad data
  • Möjliggörandet av ett ekosystem för innehåll där användare kan få tillgång till digitala tillgångar genom delning av innehåll
  • Personlig ICO med möjligheten att distribuera digitala tillgångar
  • En infrastruktur som gör det möjligt att distribuera digitalt innehåll (exempelvis spel) och marknadsprognoser

TRON 20 Token och TRON Power (TP)

Tron 20 Token är namnet på den token som kommer ha ett värde och göra det möjligt för enskilda innehållsägare att utfärda egna tokens på plattformen, liknande det sätt på vilket kryptovalutan Waves fungerar. Värt att notera är att TRON 20 Token inte är samma sak som Tronix, vilket är TRONS mynt som handlas på plattformen.

Organisationen bakom TRON är på jakt efter långsiktiga investeringar och avfärdar de investerare som vill försöka göra en snabb vinst. Därför kommer TRX-mynten kunna låsas i utbyte mot TRON Power (TP). Genom att göra detta får användaren ökad rörlighet i ekosystemet, bland annat genom rösträtt och en högre status. Ju längre ens tokens är låsta, desto mer TRON Power belönas man med.

Det är inte möjligt att erhålla TRX via mining. I skrivande stund har nätverket 450 456 användare och 65 748 192 475 mynt i omlopp av det maximala antalet om 100 000 000 000 mynt. Den 18 december 2017 tillkännagav kryptovalutans upphovsman att TRON Foundation har låst upp 34,2 miljarder tokens till januari 2020. Det spekuleras i huruvida det faktum att dessa tokens har låsts i sig kommer öka värdet på dessa.

Så fungerar TRON

TRON är ett långsiktigt projekt bestående av flera faser. Projektet började år 2017 med “Exodus” och planeras att avslutas sex år senare (2023) med “Eternity”. Dessa är de olika stegen i projektet TRON:

  1. Exodus (augusti 2017 till december 2018): Den fria plattformen för P2P-distribuering, lagring och innehåll.
  2. Odyssey (januari 2019 till juni 2020): Ekonomiska incitament implementeras för att uppmuntra skapande av innehåll och befogenheter.
  3. Great Voyage (juli 2020 till juli 2021): Individuella ICO:er
  4. Apollo (augusti 2021 till mars 2023): Möjlighet för innehållsskapare att utfärda personliga tokens (s.k. TRON 20 Token)

Steg 5 och 6 på resan (Star Trek och Eternity, april 2023 till september 2025) syftar till att öka förmågan att decentralisera spelindustrin. De ska låta utvecklare fritt bygga spelplattformar och få monetär kompensation när respektive spel har skapats.

En djupare inblick i de olika stadierna

TRON är ett väldigt ambitiöst projekt som innefattar implementering av många blockchain-tekniker som fortfarande befinner sig på det experimentella stadiet. Detta är alltså någonting som teamet bakom denna kryptovaluta försöker åstadkomma under de närmaste 5-7 åren.

1. Exodus
För närvarande befinner vi oss i den första fasen, den som kallas för Exodus. Under detta stadie är plattformen tänkt att tillhandahålla distribuerad fildelning byggd på någonting som liknar P2P-protokollet IPFS. TRONs nuvarande plattform utnyttjar därmed inte någon blockchain-teknik, men under den andra fasen är detta tänkt att förändras.

2. Odyssey
Under Odyssey, den andra fasen, ska incitament ges till tidiga användare (konsumenter) och skapare av innehåll. Innehållsskapare får ersättning i form av dricks snarare än utifrån antalet visningar eller klick. Visningar och klick anses inte vara ett bra mätvärde eftersom det kan modifieras med hjälp av klickfarmer eller bottar.

3. Great Voyage och 4. Apollo
Unde de tredje och fjärde stadierna (Great Voyage och Apollo) är tanken att innehållsskapare ska kunna erbjuda en del i ett potentiellt personligt varumärke genom “individuella ICO:er”. TRON behöver för detta ändamål ta fram en egen blockchain-plattform liknande den som Ethereum använder sig av. TRON medger dock att man kan komma att möta samma hinder som Ethereum gjorde, däribland flaskhalsar i nätverket i samband med lanseringar av ICO:er.

Detta skulle potentiellt sett kunna leda till att nätverket inte validerar trovärdigheten av varje enskild token vid stora volymer. Av TRONs vitpapper framgår det inte heller hur man ska kunna förhindra Sybil-attacker eller hackade konton i nätverket. Man nämner bara som hastigast behovet av, och den planerade implementeringen av, en decentraliserad handelsplats för dessa tokens som ett sätt att förebygga några av dessa potentiella hot.

5. Star Trek
Stark Trek är namnet på det femte stadiet av TRON, där man försöker efterlikna någonting liknande Augur, ett decentraliserat verktyg för marknadsprognoser och en spelplattform.

6. Eternity
Eternity är den sista fasen i projektet, där betoningen ligger på förmågan att samla in pengar och tjäna pengar utifrån gemenskapens tillväxt. I slutändan kommer TRONs kärnteknik att i stora drag baseras på en anpassning av IPFS och Ethereums plattform. Mycket av det som TRON försöker åstadkomma görs redan i diverse andra projekt.

Slutledning

Det blir intressant att se hur projektet artar sig. Det kan potentiellt sett vara användbart inom åtminstone en del av underhållningsbranschen. Det faktum att ett stort antal inflytelserika kinesiska företagsledare backar teamet bakom TRON är naturligtvis positivt. TRON har även ett starkt utvecklingsteam som ska understödja projektet.

Det är uppenbart att det finns en tydligt och långsiktig vision för plattformen och dess mynt, och eftersom TRON verkar ha närmast oändlig finansiell uppbackning från investerare är det inte ologiskt att ha en optimistisk syn på projektet som helhet. Med det sagt bör du alltid vara försiktig när du investerar i kryptovaluta och andra tillgångar, och göra efterforskningar innan du placerar.