Civic

Genom en säker identifikationsplattform och ID-skydd vill Civic ge företag och privatpersoner de verktyg som krävs för att kontrollera och skydda identiteten. En enkel app på din smartphone ska kunna sköta det mesta som behövs för att visa att just du är du.

Bakgrund

civic coinUnder 2016 utsattes 15,4 miljoner amerikaner för ID-stöld. Detta var då en ökning med 16% mot året innan. Utöver ID-stölder med ekonomiska förluster sker även miljoner stölder av användarnamn och lösenord vilket gör att bedragare kan ta över konton på social media m.m.

I vissa fall försöker bedragare få ut pengar från personens bankkonto eller lura till sig pengar av anhöriga genom att utge sig för att vara en person. Vid andra tillfällen säljs den personliga informationen på ”Dark Web”.

Behovet av tryggare hantering av personuppgifter, lösenord och användarinformation är alltså stort. Det finns även ett stort behov av kontroller och granskningar så att bedragare snabbt kan upptäckas.

Det är detta problem som Civic vill lösa.

CVC – Dess tokens och eventuell värdeutveckling

CVC är den token som används inom Civic nätverk. Dessa tokens kommer att kunna användas för att köpa unika tjänster så som ID-skydd, individuella kreditupplysningar och bredare informationslagring. Det är därmed betalningsmedlet för dess tjänster. Tokens kommer sedan att distribueras till de som validerar information och delar information – vilket betyder att de dessa användare stärker nätverkets grundläggande funktion. Ju mer värdefull hjälp som ges desto större belöning delas ut.

civic

De företag som utnyttjar tjänsterna ommer även att få betala för dessa med CVC. Den stora fördelen är att man som företag snabbt kan få relevant information utan att användarna behöver ladda upp ID-kort eller liknande.

Exempelvis skulle ett företag i USA kanske vilja ge en produkt till alla amerikanska medborgare. De kontaktar då Civic och får en QR-kod som man som CIVIC-användare kan scanna och därmed verifiera sitt medborgarskap. För företaget blir det enkelt att verifiera personuppgifter och för personen blir det enklare att uppge relevant information.

Lyckas de slå igenom som ett självklart val för företag att samarbeta med gällande validering av personlig information är marknaden enorm. Det är däremot en tjänst som kräver att användarna ger ut en hel del personlig information vilket kan skapa en hög tröskel. Det är helt enkelt lättare att ge information till stora etablerade företag än en startup.

Civics identifikationsplattform

Allteftersom världen går över från det fysiska till det digitala, blir det allt viktigare att ha ett säkert sätt att kunna hantera sin identitet. Civics identifikationsplattform är byggd på blockkedjeteknik och låter användare verifiera sin personliga information. Samma användare kan sedan visa upp specifika detaljer i informationen varhelst det efterfrågas.

Plattformens uppbyggnad och funktion

Plattformen är byggd ungefär som en digital plånbok. Den överbryggar dina fysiska referenser med dina internetreferenser. Till exempel kan ett företag som samarbetar med Civic och arbetar med internetbokning få möjligheten att skicka ut en QR-kod till sin kund för att efterfråga dennes personliga information.

Kunden kan då fylla i de efterfrågade uppgifterna direkt från sin mobiltelefon där de ligger lagrade fullt krypterade. Samma enhet kan sen användas för att bekräfta kundens identitet på flygplatsen, vid hotellincheckningen osv.

Det frivilliga datautbytet sker direkt mellan användaren och den organisation som efterfrågar informationen, som till exempel en bank eller ett hotell. Varje organisation som mottar en användares data, hjälper också till att oberoende validera personens identitet i blockkedjan. På det sättet kan användare bygga upp en trovärdighet och undvika den friktion som annars uppstår i säkra identifieringsprocesser.

Hur det fungerar

Genom att ladda ner Civics app för iPhone eller Android kan användare skanna in identitetshandlingar med sin mobiltelefon. Civic eller en tredjepart bekräftar sedan den information som tillhandahållits. Användaren kan då sedan välja att visa upp den information som efterfrågas av en organisation eller ett företag. På det sättet utlämnas bara det som är relevant och resten av ens privata information förblir hemlig.

Områden där plattformen kan användas

  • Finansiellt – Tjänsten kan användas för att bekräfta en persons identitet vid banköverföringar
  • E-handel – Tjänsten kan också användas för att göra betalningar via internetbutiker.
  • Kryptovalutor – Vid användning av kryptovalutor kan Civic bekräfta din identitet.
  • E-signatur – Civic tillhandahåller ett säkert sätt att signera dokument direkt från mobilen.
  • Medicinskt – Du kan välja att lagra dina medicinska uppgifter i plattformen.
  • Socialt – Civic kan hantera inloggningar på sociala medier och meddelandeplattformar.

Civics identitetsstöldskydd

När kreditföretag gör en kreditprövning krävs det att de tar in information av ett kreditupplysningsföretag. Genom en integration med TransUnion kan Civic varna om någon försöker göra kontroll på dig (gäller enbart för dig i USA). Om en preliminär kontroll efterfrågas och ser misstänksam ut, blir du notifierad. På det sättet undviks bedrägerier och all annan typ av identitetsstöld.

Kundsupport

Civic erbjuder sina medlemmar USA-baserad dygnet-runt support. Det gäller både dem som behöver hjälp med sitt medlemskap såväl som dem som behöver hjälp efter att ha utsatts för bedrägerier. Genom ett partnernätverk kan kunderna få hjälp med utredningar och att återhämta eventuella förlorade medel.

Försäkring

Om en medlem utsätts för identitetsstöld så har Civic bundit sig till att betala upp till en miljon dollar för att hjälpa denne. Det inkluderar betalning av de revisorer, advokater och utredare som behövs. Denna tjänst är helt gratis och ingår i medlemskapet.