Avgöra värdet på TenX Pay

TenX är ett av de större företagen som ger ut betalkort som kan användas vid betalning med kryptovalutor. Kortet kan användas i alla butiker som tar emot Visa/MasterCard då mottagaren får nationell valuta samtidigt som saldot på din wallet med kryptovaluta minskar. (Läs mer om kortet här).

Dess token heter PAY och fördelen att äga dessa tokens är den utdelning som sker från ”TenX Rewards”. När korten används avsätts 0,5% av köpesumman till en slags fond. När sedan utdelning sker från denna fond ges den i Ether till de som har PAY. Detta i proportion till hur många PAY man äger. Delvis kan alltså detta liknas med aktieutdelning där utdelningen beror på företagets framgång samt antal aktier.

Utdelning vs Pris

TenX i har i sitt whitepaper skrivit att de förväntar sig att 1 miljon kort ska vara distribuerade år 2018. År 2019 ska siffran vara 10 miljoner och året efter minst 50 miljoner. Omsättning (dvs total summa som korten används för vid köp) beräknas därmed öka från 1,2 miljarder till 20 miljarder och vidare upp till 100 miljarder.

Det skulle alltså ge följande uppställning.

Omsättning 0,50% PPT Tokens PER ÅR Avkastning %
2018 1 200 000 000 6000000 0,03 100 2,92 0,97%
2019 20 000 000 000 100000000 0,49 100 48,73 16,24%
2020 100 000 000 000 500000000 2,44 100 243,64 81,21%
2021 200 000 000 000 1000000000 4,87 100 487,29 162,43%

 

Omsättning – Total summa som köps med korten.

0,5% – Del av varje köp som avsätts till ”fonden”

PPT – Utdelning per token

Tokens – Enbart räkneexempel. I detta fall har en person 100 tokens

Per år – Total avkastning i USD per år utifrån antal tokens ( i detta fall 100 st)

Avkastning % – Hur stor avkastning i procent du får utifrån totalt inköpspris. I detta fall har ett inköpspris på 3USD per PAY använts.

Vill du testa med att öka antalet kort, ändra inköpspriset på PAY-token eller ändra annat i tabellen kan detta göras genom att excellbladet laddas ner här.

Förutsättningar: I beräkningen gällande avkastning i procent har ett inköpspris på 3 USD per PAY-token använts. Det bygger även på att utdelningen sker på ”Total Supply” och inte på ”Circulating Supply”. Det finns lite olika meningar om hur beräkningen ska ske men se gärna på Youtubefilmen nedan där personen har mailat TenX och fått svaret att det gäller för ”Total Supply”.

Självklart kan även omsättningen bli större/mindre än förväntat.

Avkastning:

En person som köper 100 PAY kan alltså, enligt TenX beräkningar, få belöning på 2,92 USD under 2018. Räknar man med ett inköpspris på 3USD/PAY innebär det en avkastning på enbart 0,97%. De som kan komma över denna token billigare kan självklart nå högre avkastning.

Men med större omsättning skapas även bättre förutsättningar. Följer TenX planen och ökar omsättningen till 20 miljarder året efter blir avkastningen ca 16%. En relativt hög avkastning som passiv inkomst. Nås målet 2020 ges drygt 80% i avkastning på det ursprungliga avsatta kapitalet.

Hur mycket en PAY är värd beror alltså på vad man har för investeringshorisont samt hur man tror att TenX kommer att lyckas med att öka antalet kort år från år.

Utbetalningen sker i Ether och avkastningen som presenteras ovan har inte tagit hänsyn till eventuell värdeförändring i Ether eller i PAY-token. Skulle avkastningen bli som TenX planerar bör även dess värde öka rejält.