cryptoloan loga 2CryptoLoan – Belåna dina Bitcoin

Har du behov av pengar men vill eller kan inte teckna ett privatlån? Har du Bitcoin kan ett alternativ vara att belåna dessa vilket betyder att du använder dina Bitcoin som säkerhet för lånet.

Fördelarna är att du behåller dina Bitcoin och därmed kan ta del av eventuell värdeökning, att skulden aldrig kan gå till Kronofogden och att du får pengar utan att behöva sälja din kryptovaluta. Dessutom kan lånet tecknas trots att du inte har någon inkomst.

Men se upp med räntan som i detta fall inte är speciellt fördelaktig.

cryptoloan lån utan säkerhet

Hur fungerar det?

 1. Låneansökan

cryptoloan låna pengarI låneansökan går det att ange lånebelopp på mellan 5000 kr och 150 000 kr. När belopp anges visas direkt hur många Bitcoin som behöver överföras som säkerhet för lånet. Kravet är att belåningsgraden maximalt får vara 50 % när lånet tecknas vilket betyder att Bitcoin för ett värde av 100 000 kr behöver sättas i säkerhet om ett lån ska tecknas på 50 000 kr.

Du identifierar dig med BankID och lämnar sedan information om vilken bank som pengarna ska betalas ut till, personuppgifter samt ekonomisk information. Detta anges under användarprofilen som därmed bara behöver skapas en gång.

Ansökan kommer sedan granskas av CryptoLoan och om den blir beviljad kommer den BItcoinadress du ska skicka dina Bitcoin till visas under användarprofilen.

 1. Låntagaren överför säkerheten och pengar betalas ut

Nästa steg är att säkerheten skickas till angiven Bitcoinadress. Så fort säkerheten är mottagen betalas pengarna ut och CryptoLoan meddelar dig att detta har skett.

När utbetalning sker genomförs detta utifrån gällande kurs. Det kan alltså betyda att summan kan ändrats något från att ansökan genomfördes till att pengarna betalas ut.

cryptoloan säkra pengar

cryptoloan betala ut pengar

 1. Lånet återbetalas

Alla lån läggs upp med 24 månaders bindningstid och varje månad skickas en faktura ut på gällande månadsbetalning. Om du väljer att betala summan som anges på fakturan kommer lånet att vara återbetalt efter 24 månader. Men det är även möjligt att betala större summa för att därigenom återbetala snabbare. Det går också att lösa hela lånet utan att det kostar extra.

 1. Säkerheten återbetalas

När lånet är helt och hållet är återbetalt kommer CryptoLoan överföra hela säkerheten tillbaka till den wallet som användes när Bitcoin skickades in till CrypoLoan som säkerhet.

 1. Försenad eller ingen återbetalning

På denna punkt liknar CryptoLoan mer ett lån via en pantbank än ett klassiskt privatlån. I det fall som återbetalning av lånet inte sker som överenskommet har CryptoLoan rätten att ta avgifter från säkerheten och i värsta fall sälja hela innehavet för att täcka kostnaderna. Skulle försäljning ske av tillgångarna och det uppstår ett överskott (pengar blir kvar efter att lånet betalats) kommer detta att sättas in på låntagarens konto.

Fördelarna med CryptoLoan

 • Låna utan inkomst

tumme uppEftersom du måste sätta in Bitcoin som en säkerhet för lånet behövs ingen inkomst för att teckna lånet. Det ökar chansen att få lån beviljat för personer med sämre ekonomiska förutsättningar.

 • Belåna Bitcoin istället för att sälja

Om du behöver pengar men inte vill sälja av dina Bitcoin kan detta lån vara ett alternativ. Du får del av eventuell värdeökning på dina Bitcoin samtidigt som belåningen ger dig pengar.

 • Belåna för att investera?

Ibland brukar belåning av värdepapper nämnas som en väg att få loss kapital till ytterligare investeringar. På detta sätt ökar möjligheten att få större avkastning. Men du bör då alltid ställa kostnad mot förväntad avkastning. Om du belånar Bitcoin via CryptoLoan skapas en räntekostnad på ca 45 % per år.

Avkastningen måste därmed förväntas bli betydligt högre än så för att det ska vara värt risken att belåna dina Bitcoin för att därigenom kunna investera större belopp. Det är alltså inte den primära fördelen med just detta lån.

 • Ingen risk för betalningsanmärkning

Om du vid flera tillfällen inte betalar lånet i tid kan CrypoLoan sälja av dina Bitcoin. I och med denna lösning kan alltid lånet lösas och ärendet lämnas aldrig till Inkasso eller Kronofogden. Du kan alltså inte få en betalningsanmärkning i det fall du inte betalar i tid.

Risker…

 • Tvångsförsäljning

tumme nerI det fall som belåningsgraden blir för hög kan du bli tvungen att sätta in mer säkerhet eller betala av delar av lånet. Genom att göra det minskas belåningsgraden och lånet löper vidare. Men om du inte har denna möjlighet kan innehavet tvångssäljas.

Ett tillfälle då belåningsgraden snabbt skulle öka är om värdet på Bitcoin kraftigt rasar. Det betyder alltså att tvångsförsäljning kan uppstå vid kursras och vid tillfällen då du inte önskar att sälja av innehavet.

 • Räntan

Räntan på detta lån är 3,33 % per månad vilket innebär en effektiv ränta på 46,6 %. Det betyder att ett privatlån ger betydligt lägre ränta oavsett om du god ekonomi och lätt får låga räntesatser eller om du har betalningsanmärkning.

Skillnaden mot privatlån är att detta lån är med säkerhet och därmed inte kräver någon inkomst hos låntagaren.

 • Ingen insättningsgaranti

Kapital som sätts in till CryptoLoan omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Det betyder att om företaget bakom denna tjänst skulle försättas i konkurs finns det en viss risk att det insatta kapitalet förloras. De själva anser att risken för detta är extremt liten och svarade följande när en fråga skickades till dem gällande detta:

Vi är överlag rätt stora och tillhör ViaSmsgroup så det ska inte finnas någon risk för det”

Låna med Bitcoin som säkerhet – Vad innebär belåningsgrad och säkerhet?

Belåningsgrad

Belåningsgrad räknas ut genom att du tar lånebeloppet dividerat med värdet på säkerheten. Om du exempelvis lånar 40 000 kr och sätter in Bitcoin till ett värde av 80 000 kr skulle det bli följande uträkning: 40 000 / 80 000 = 0,5 = 50 %

De gränser som finns är följande:

50 % – När lånet tecknas får belåningsgraden var maximalt 50 %. Det betyder att säkerheten är dubbelt så stor som lånat belopp.

65 % – Om belåningsgraden når 65 % kommer detta att meddelas till låntagaren både via SMS, mail samt användarprofilen på hemsidan. Detta så att du i god tid hinner göra extra insättningar och på detta sätt få ner belåningsgraden.

90 % – Om inbetalningar uteblir trots påminnelser och belåningsgraden är 90 % kan tvångsinlösen ske för att lånet ska lösas.

Vad händer om lånet inte betalas?

Om inte lånet återbetalas enligt avtal kan först påminnelseavgifter tas ut av CryptoLoan. Vid återkommande uteblivna betalningar och en belåningsgrad på 90 % kan innehavet säljas.

Skulle försäljningen innebära att det återstår kapital efter att lånet blivit löst kommer denna summa betalas ut till låntagarens konto.

Skulle det efter försäljning av dessa Bitcoin fortfarande finnas en skuld händer inget. CryptoLoan kan alltså inte kräva in ytterligare betalning eller dra ärendet till Kronofogden.

För att få låna hos CryptoLoan krävs att du…

 • Är 18 år
 • Är skriven i Sverige sedan minst två år
 • Inte har skyddad identitet
 • Har registrerat mobilnummer samt bankkonto som är registrerat inom EES
 • Har ID-kort och tillgång till bankID
 • Inte har ”pågående ärendet hos Kronofogden”

Med detta menas att du kan ha betalningsanmärkning men att det inte får finnas skuld hos Kronofogden längre.

 • Krav på inkomst finns inte

Eftersom det är säkerhet för lånet finns inget krav på inkomst. Eftersom CryptoLoan har kontroll över säkerheten betyder det att låntagare kommer att kunna återbetala lånet oavsett om detta sker med löpande inbetalningar eller genom att CryptoLoan säljer innehavet (Se mer ovan ”Låna med Bitcoin som säkerhet”).

Vilka står bakom Cryptoloan?

viacontoDet är svenska företaget ViaConto Sweden AB som driver varumärket CryptoLoan. Dessa står under tillsyn av både Finansinspektionen och Konsumentverket.

Företaget driver mer än 10 olika varumärken där alla är inriktade mot konsumtionslån eller sparformer, exempelvis ViaCredit, ViaConto och SavaCard. Det grundades 2009 och har alltså lång erfarenhet av mindre konsumtionslån på den svenska marknaden.