Public key & Private key

”Public Key är din offentliga adress som kan användas för överföring av kryptovaluta till dig. En private key ger dig tillgång till din valuta. Finns kryptovalutan på en centraliserad exchange ger de inte ut någon Private Key då de förvaltar dessa. Överföring kan däremot ske från exchange till valfri wallet.”

Public Key är en nyckel som kan jämföras med en offentlig postadress. Om en person ska skicka kryptovaluta till dig så skickas detta till din offentliga nyckel (public key). Adressen är uppbyggd av en rad bokstäver och siffror. Ett enklare sätt att publicera och dela en Public Key är via en QR-kod. Därmed behöver den som ska skicka pengar bara scanna koden, välja belopp och skicka.

Att publicera sin Public Key offentligt är inte riskabelt då den enbart är en adress som kan användas för att skicka valutan, inte ta ut den.

Den privata nyckeln (Private Key) är ett lösenord som används för att skicka kryptovalutan som man själv äger. Nyckeln är knuten till en viss tillgång av kryptovaluta och kan därmed användas för att importera detta till en E-wallet om så önskas.

Det går däremot inte att importera kryptovaluta med en Private Key till en centraliserad exchange. Detta eftersom dessa bygger upp sin verksamhet kring egna utvecklade wallets och på så sätt inte behöver lämna ut de privata nycklarna till kunderna. Det är däremot möjligt att överföra kryptovaluta från en exchange till en egen wallet.

Eftersom en Private Key ger möjlighet att överföra kryptovaluta kan det jämföras med att ha kontroll över sina kontanter. Du kan ge bort din nyckel eller överföra pengar snabbt (likt att ge bort kontanter).

Att använda sig av en exchange kan istället jämföras med att ha pengarna på en bank. Det är bankens som har ”kontanterna” även om du kan distribuera dem via swish, kortbetalning osv.

Oavsett hur man väljer att förvara sin nyckel (eller nycklar) är det viktigt att man ser över säkerheten. Detta i likhet med att man bör vara försiktig i hantering av kontanter, betalkort, koder osv.

Sprid risken över exchange och wallets

Att använda sig av en exchange eller en digital wallet är smidigt, snabbt och enkelt. Men innebär även en viss risk. Det har hänt ett flertal gånger att hackare lyckats hitta säkerhetshål. Än så länge kan inte förvaring på detta sätt jämföras med att ha svenska kronor på banken. Säkerheten varierar visserligen kraftigt men att ha alla sina Bitcoins på en och samma wallet är inte en rekommendation.

Genom att se en digital wallet som en klassisk plånbok blir det tydligare. Ingen bär omkring på alla sina besparingar i en enda plånbok. Det är inte säkert nog.

Backup

Om nyckeln förvaras på en dator, i en mobil eller surfplatta bör backup göras regelbundet. I annat fall kan tillgången förloras vid en datorkrasch, stöld eller liknande. Att spara dem online via exempelvis Dropbox är inte tillräckligt säkert. Som exempel, det är få som lägger sina PIN-koder till banken på ett dokument på Dropbox. Vid backup är det en fördel att spara ner datan på olika medier, t.ex. USB, DVD, Hårddisk osv.

Off line wallet/cold wallet

Offline wallet är det säkraste alternativet. Det kan exempelvis ske via att nyckeln skrivs på ett papper (papperswallet) eller att en fysisk wallet används. Genom att använda detta alternativ försvinner den största risken gällande hantering av kryptovaluta, dvs. digitala stölder, hackers och att slippa förlita sig på andras säkerhet.

Fördelen med en fysisk wallet (exempelvis Ledger) är att man inte behöver oroa sig för att tappa bort koden. Skulle USB-stickan försvinna, gå sönder eller bli stulen så kan en ny köpas in. Genom att använda de 12 hemliga ord som ger access till plånboken återställs accessen till valutan.