Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic är Ethereums ursprungliga blockkedja och gör det möjligt att implementera decentraliserade applikationer (s.k. “dappar”) och smarta kontrakt. Projektet föddes ur en obeveklig tro på dess kärnprinciper och visar på vikten av att en kryptovaluta är utbytbar och dess blockkedja oföränderlig.

Ethereum ClassicEthereums och Ethereum Classics blockkedjor var identiska fram till block 1920000. Därefter förändrades såväl blockkedjan som kryptovalutan för alltid.

Den hårda förgreningen av Ethereum

DAO (the Decentralized Autonomous Organization) är ett smart kontrakt som skapades för Ethereum. DAO var i grund och botten en riskkapitalfond där investerarna röstade om hur kapitalet skulle allokeras. Fonden var så pass populär att den uppgick till cirka 14% av alla Ether som vid den tidpunkten fanns i omlopp, vilket innebär att dess värde motsvarade omkring 150 miljoner dollar.

Fördelen och nackdelen med ett smart kontrakt är dess autonoma verkställande. Det smarta kontraktet hade i det här fallet ett designfel som gjorde det möjligt för en person att stjäla 3,6 miljoner ether från DAO. Detta ledde till att Vitalik Buterin, Ethereums skapare, och större delen av kryptovalutans gemenskap ville genomföra en hård förgrening som skulle rulla tillbaka blockkedjan till block 1920000. På så sätt skulle den återställas till tillfället före attacken, vilket skulle innebära att pengarna skulle återvända till DAO.

Ethereum Classic föds ur förgreningen

Efter den hårda förgreningen bestod Ethereums ursprungliga blockkedja, vilken idag kallas för Ethereum Classic (ETC). Den del av gemenskapen som fortsatte att minea och stödja den ursprungliga blockkedjan menar att det inte bör ske någon extern påverkan på det som är tänkt att vara en oföränderlig blockkedja. Ethereum Classic har därefter gått sin egen väg i kryptovärlden, och i det långa loppet hoppas dess gemenskap att det ska finnas ett värde i att följa principen att kod är lag.

På Ethereum Classics webbplats står att läsa att “Ethereum Foundation svarade på DAO-debaclet på värsta sätt möjligt. (…) Vi tror på den ursprungliga visionen för Ethereum som en världsdator du inte kan stänga av, som kör oåterkalleliga smarta kontrakt.” Personerna bakom projektet har även följt upp detta meddelande med ett manifest innefattande de regler som blockkedjor enligt dem ska följa, däribland öppenhet och oföränderlighet – tanken att när transaktioner väl har gjorts, i detta fall genom ett hack, bör de inte återkallas.

“Inte alla blockkedjor är skapade lika”, står det i manifestet. Genom att stanna kvar på den oförändrade versionen av Ethereum, tror Ethereum Classics gemenskap att man bevarar dessa värderingar.

Fördelar och nackdelar med Ethereum Classic

Det finns förstås såväl fördelar som nackdelar med Ethereum Classic jämfört med Ethereum:

Fördelar med Ethereum Classic

  • Följer filosofin om en oföränderlig blockkedja.
  • Har stöd av ett antal större aktörer.

Nackdelar med Ethereum Classic

  • Får inte tillgång till de nya uppdateringar som görs på Ethereums blockkedja.
  • Alla tungviktare i Ethereums gemenskap har bytt till ETH.
  • Har ett dåligt rykte i Ethereum-gemenskapen och tros användas av ett större antal bedragare.

Därför är Ethereum Classic fortfarande populär

En legitim fråga att ställa sig är varför Ethereum Classic fortfarande är en populär valuta, trots att de flesta har lämnat den för ETH. Svaret är att Ethereum Classics värde är omdebatterat, men trots allt existerar eftersom personer tror på projektet. De som är intresserade av att stödja projektet kan investera (eller spekulera) i kryptovalutan.

Då Ethereum Classic i grund och botten är en klon av den digitala kryptovalutan Ethereum (ETH), förutom vissa viktiga förändringar såsom återkallandet av DAO-transaktionerna, har alla som var innehavare av Ethereum-tokens vid tillfället för förgreningen idag samma mängd tokens på Ethereum Classic. Detta innebär i princip gratis pengar för den som är intresserad av att handla med valutan.

Detta har medfört ett problem för handelssajter eftersom de, även om de inte skulle vilja lista klassiska ether-tokens, ändå förvaltar vad som skulle kunna kallas för kundkapital genom att helt enkelt inneha ether i samband med att förgreningen skedde. De flesta större handelssajter har dock även snappat upp det alternativa Ethereum-myntet, vilket gör att det idag är möjligt att växla ETC mot ETH.

Faktum är att Ethereum Classic i skrivande stund är världens 15:e största kryptovaluta sett till marknadsvärde, med ett värde om knappt 1,65 miljarder dollar. Valutan handlas för tillfället för drygt 16 dollar.

Slutledning

Även om Ethereum Classic i mångas ögon är Ethereum-familjens svarta får, och ETH har ett betydligt högre värde än ETC, fortsätter Ethereum Classic i allra högsta grad att existera. Detta trots att det är känt att ETC används av många scammare och att valutans framtidsutsikter inte är lika ljusa som Ethereums. ETC fortsätter dock att behålla sin blockkedja och gå vidare som om inget hade hänt, vilket symboliserar den fria kapitalismen och det sätt på vilket blockkedjor fungerar.