Global ICO Fund (GLIF)

global ico fundGlobal ICO Fund är en fond där innehavet investeras i kryptovalutor, alternativa investeringar och ICO. Deras token (GLIF) representerar delar av företaget och dess reella värde ökar/sjunker utifrån fondens utveckling.

Pågående ICO

Global ICO Fund har en pågående ICO som löper fram till sista februari. Deras softcap är 5 miljoner USD och hardcap 10 miljoner USD. Se mer på Globalicofund.com. Nås inte softcap betalas investerat kapital tillbaka till investerarna.

Bakgrund (vad löser GLIF för problem?)

Med kraftig positiv värdeutveckling för kryptovalutor under framförallt 2017 vill allt fler investera i dessa valutor/tokens. Samtidigt är det få som har tid och kunskap att analysera en rad olika kryptovalutor för att avgöra vilka som har störst potential att öka i värde. Ännu krångligare är det att investera i ICO då dessa är svårare att värdera samtidigt som det inte alltid är helt enkelt att gå med i dem.

För dig som inte själv vill göra analyserna kan investering i en fond vara ett bättre och enklare alternativ. En av de fonder som erbjuds på kryptomarknaden är Global ICO Fund. Investering sker delvis i ICO och delvis i kryptovalutor som anses ha god möjlighet till positiv värdeutveckling.

Dess token kommer att öka/sjunka i värde beroende på värdeutveckling av fonden. Genom att investera i GLIF får man alltså investeringar i olika ICO/kryptovalutor utan att själv behöva analyser och köpa dem.

Fondens struktur

global ico fund fördelningFondens namn kan upplevas lite missledande då investeringar inte enbart sker i ICO. Däremot kommer det största innehavet bestå av detta. Man planerar att innehavet ska bestå av ca 60 % ICO, 20 % kryptovalutor, 13 % alternativa investeringar samt 7 % likvida medel. Det är däremot enbart ungefärliga riktmärken och fördelning kan skilja relativt mycket beroende på marknaden utvecklas.

De ”alternativa investeringarna” kommer att vara inom områden som har med blockkedjetekniken att göra.

Risken är därmed extremt stor men samtidigt skapas en stor potential till hög avkastning. Att investera i ICO kan delvis liknas med att köpa aktier i ett onoterat företag med affärsidé men utan kunder och likvida medel. Tillväxtpotentialen är stor – även om det bara är några få som kommer att lyckas.

Token och dess framtida värdeutveckling

Deras token, GLIF, är en ERC20-token utan några speciella egenskaper eller fördelar. Det är helt enkelt en andel som kan köpas/säljas likt andra tokens. En fördel med detta upplägg är att du kan ha dess token på en hardwallet (till skillnad mot andra fondlösningar på kryptomarknaden).

Antal tokens

Totalt kommer det maximalt att finnas 300 000 tokens. Däremot kommer det inte initialt att släppas så många. Väljer teamet att genomföra en ytterligare ICO kommer värdet på dessa tokens säljas till det värde som befintliga tokens har utifrån fondens marknadsvärde dividerat på antal tokens. Deras ICO harsoftcap på 5 miljoner USD och 10 miljoner USD som hardcap. Videon visar hur de resonerar kring capital inflation.

Fördelning

Fördelningen är att 98,5 % av alla tokens säljs via ICO samt att 1,5 % används för att bekosta förvaltning, avgifter m.m. Förvaltningsavgiften är årligen på 1,5 %. Detta dras per dag dvs.  0,004 % per dag. Detta är en mycket låg nivå i förhållande till andra liknande fondalternativ.

Marknadsstyrd token

Det kommer att finnas två värderingar av GLIF. För det första dess reella värde. Det är värdet på varje token i förhållande till fondens totala värde. Detta i likhet med en vanlig aktiefond.

Det andra värdet är marknadsvärdet. GLIF kommer att köpas/säljas på handelsplatser vilket betyder att det är tillgång och efterfrågan som styr dess värde. Det kan därmed hända att tokens marknadsvärde inte alltid speglar dess reella värde.

Värdeutvecklingen på GLIF kommer alltså framförallt handla om den allmänna utvecklingen inom kryptovalutor samt ICO. Därutöver krävs det att teamet lyckas etablera GLIF på någon handelsplats då enda sättet att sälja deras token är genom privat försäljning eller via handelsplatser. Dess framgång handlar därmed inte bara om fondens utveckling utan även om möjligheten till att kunna köpa/sälja dess token.

BuyBack

I grunden vill inte teamet genomföra någon Buyback då man inte vill ”påverka priset mer än nödvändigt”. Samtidigt skapar en stor volatilitet ibland behovet av en stabiliserande åtgärd, vilket buyback är. Detta kan ske om värdet på tokens skiljer sig rejält mot dess reella värde utifrån fondens tillgångar. Återköpta tokens kommer sedan att säljas via deras hemsida till nya investerare. Det kommer aldrig att ske via någon exchange eftersom det skulle kunna påverka priset.

Teamet

Andreas Hurtig – Svensk daytrader, entreprenör och investerare. (Trevligt inslag med en svensk, de som har frågor om fonden kan därmed ta all kommunikation på svenska)

Karl Gullo – Har utbildning och bakgrund i ekonomi och entreprenörskap. Har bland annat ansvar för att fonden följer gällande regleringar.

Indrek Reilson – Har expertis inom och erfarenhet av att jobba med företag som möter ny teknologi. Har både jobbat med marknadsanalyser och tekniska implementeringar.

Ian Sandholm – Har Master in Economics of Innovation från KTH. Kommer bland annat analysera och välja hur fondens investeringar ska ske.

Jason Gans – Har mer än tio års erfarenhet av finanssektorn och har fokus på riskhantering och investering.

Christian Kongsted – Professionell investerare med fokus på den europeiska marknaden. Äger Danmarks största tradingportal, Daytrader.dk.

Erik Bork – Författare till boken ”Daytrading”.

Danjel Strandberg – Har utbildning från University of Westminister och har över tio års erfarenhet av att hantera komplexa digitala system.

Läs även intervju med Karl Gullo här

Konkurrenter? Andra med liknande idé

Iconomi – Iconomi erbjuder ett flertal olika fonder som det går att investera i med exempelvis Ether. Fonderna förvaltas av externa förvaltare så som Crusch Crypto och Columbus Capital.
Det finns däremot flera fundamentala skillnader mot GLIF

  • Iconomis token är inte knuten till innehavet i fonderna. Värdet på GLIF förväntas däremot följa fondens totala värde dividerat med antal tokens
  • Förvaltningsavgiften hos Iconomi är ofta kring 3 %. Den kan även ha Entry och Exit avgift. Med GLIF sker handel med dess token eftersom varje token är en andel. Därmed finns ingen Entry- eller Exitavgift. Förvaltningsavgiften är även bara 1,5 %
  • Största skillnaden är att GLIF investerar till stor del i ICO, vilket Iconomi inte tillåter i sina fonder.