NEO

NEO gick tidigare under namnet Antshares och påstås ofta vara Kinas svar på Ethereum. Även om NEO i vissa avseenden påminner om just Ethereum, har denna blockkedja även vissa intressanta funktioner som vi här kommer titta närmare på.

NEOs historia

neoEnligt NEOs officiella webbplats är NEO ett “icke-vinstdrivande communitybaserat blockkedjeprojekt som använder blockkedjeteknik och digital identitet för att digitalisera tillgångar, för att automatisera hanteringen av digitala tillgångar med hjälp av smarta kontrakt, samt för att förverkliga en “smart ekonomi” med ett distribuerat nätverk.” Man menar att en smart ekonomi utgörs av en kombination av digitala tillgångar, digital identitet och smarta kontrakt.

Neo grundades av samma duo som grundade det Shanghaibaserade blockkedjeföretaget OnChain, Da Hongfei och Erik Zhang. Den forskning som ledde fram till NEO påbörjades omkring 2014, och 2016 listades OnChain av KPMG som ett av de 50 främsta kinesiska fintech-bolagen.

NEO som projekt finansierades med hjälp av två crowd-försäljningar. Den första av dessa ägde rum i oktober 2015, varade i 10 dagar och drog in 550 000 dollar genom försäljningen av 17,5 miljoner tokens. I samband med den andra försäljningen såldes återstoden om 22,5 miljoner tokens för totalt 4,5 miljoner dollar.
NEO och den smarta ekonomin
Som vi nämnt ovan, utgörs den smarta ekonomin enligt NEO av tre komponenter: digitala tillgångar, digital identitet och smarta kontrakt. Nedan går vi igenom dessa komponenter.

Digitala tillgångar

Det kan vara riskfyllt att inneha digitala tillgångar i en centraliserad miljö, men tack vare blockkedjan har det blivit betydligt säkrare att äga denna typ av tillgångar. Blockkedjetekniken gör digitaliseringen av dessa tillgångar decentraliserade, trovärdiga, säkra och fria från en tredje part.

I NEO kan två typer av digitala tillgångar användas: globala tillgångar och kontrakttillgångar. Globala tillgångar erkänns av hela systemet och kan identifieras av alla klienter och smarta kontrakt. Kontrakttillgångar kallas å sin sida de tillgångar som endast erkännas i sina specifika kontrakt och som inte kan användas i andra kontrakt.

Digital identitet

För att digitaliseringen av tillgångar ska fungera är det nödvändigt att ha pålitliga digitala identiteter. NEO använder sig av X.509, vilket är en standard för digitala identiteter. I NEO verifieras identiteter med hjälp av bland annat ansiktsdrag, fingeravtryck, röstigenkänning och SMS.

Smarta kontrakt

Smarta kontrakt är automatiserade kontrakt som följer de specifika instruktioner som finns inskrivna i dess kod. Dessa instruktioner verkställs då vissa villkor uppfylls.

Allt som körs på en blockkedja behöver vara oföränderligt och kunna köras genom flera olika noder utan att dess integritet kompromissas. Funktionaliteten i smarta kontrakt behöver därför vara deterministiska, möjliga att avsluta och isolerade. Ett kontrakt som inte är isolerat riskerar att störa hela systemet.

Framtiden för NEO

NEO har alltså antagit rollen som “Ethereum-dödare”, men hur ser dess framtid egentligen ut? Det är förstås för tidigt att avgöra huruvida NEO kommer leva upp till förväntningarna eller inte, men den största fördelen som projektet har gentemot Ethereum är dess relativt låga instegströskel. Som utvecklare behöver man inte lära sig ett nytt språk för att kunna skapa smarta kontrakt, vilket förstås är ett plus.

Även om det ännu inte går att säga huruvida NEO kommer att vara spiken i kistan för Ethereum eller ej, vågar vi med säkerhet påstå att NEO tillhandahåller en fantastisk plattform för utvecklare som vill ge sig in i den ständigt expanderande kryptosfären.