Ordbok för kryptovalutor

Här samlar vi ord och förklaringar som rör kryptovalutor på något sätt.

Uppdaterades senast: 2018-01-16
A

Altcoin – Ordet kommer från en kombination av ”Alternative” och ”Bitcoin”. Det är därmed alla coins som inte är Bitcoin.

B

Bitcoin Protocol – Den öppna källkod som styr hur nätverket ska fungera

BIP – Förkortning för ”Bitcoin Improvement Proposal”. Ett förslag till nätverket för att på något sätt förbättra det.

Bitcoin ATM – Uttagsautomat där det går att växla Fiat mot Bitcoin

Binance – En av världens största exchange

Bittrex – Exchange

Bitpanda – Tysk exchange som tar emot fiat

Block Explorer – Onlineverktyg för att se samtliga transaktioner på blockkedjan

Block Stamp – Ett block i Bitcoins blockkedja har alltid en tidsstämpel, Block Stamp. Det gör att det blir svårare att manipulera blockkedjan.

Blockkedja – Ett digitalt protokoll där alla transaktioner noteras kronologiskt och offentligt.

C

Cold Wallet –Begreppet “Cold Wallet” kommer från att valutan förvaras i denna plånbok som investering och därmed inte används för daglig handel och transaktioner. Valutan förvaras offline vilket innebär att hackare inte kan komma över den.

Coinmarketcap – Webbplats som listar värdet på samtlig coins

D

Dash – (Digital Cash) – Är en kryptovaluta med fokus på hastighet, sekretess och användarvänlighet. Målet är att vara den självklara digitala valutan för enkla transaktioner. Detta genom skalbarhet, användarvänlighet, låga avgifter och en investeringsfond som skapar bred utvecklingsmöjlighet för valutan. Läs mer om Dash här.

Desktop Wallet – Wallet som används på dator

DAO (Decentrilized Autonomous Organization) – En organisation/förening/nätverk eller liknande som kommunicerar via ett nätverksprotokoll. Det medför möjlighet till överenskommelser om vilket mål man har samt hur man ska nå detta mål. Bitcoin var första DAO och styrs av dess miners, vilka genererar blockkedjan och får betalt för detta. Hur belöningen och makten fördelas inom olika DAO är däremot olika.

E

Exchange – En plats där kryptovaluta köps/säljs

F

Fiat – All ”klassisk” valuta så som USD, SEK, EURO osv.

Fork – En split av en blockkedja vilket skapar en ny valuta

G

Genisis Block – Det första blocket på en blockkedja

H

Hardware Wallet – En wallet som förvarar kryptovalutan i en hårdvara. Hårdvaran har ett flertal säkerhetsdetaljer som gör att överföring inte kan ske om man inte har tillgång till hårdvaran samt inloggningsuppgifter. De kan även vara immuna mot virus och ha återställningsmöjlighet (vid stöld eller förlust) Exempel på Hardware Wallet är Ledger och Trezor.

Hash – En slumpmässig matematisk formel som måste användas för att verifiera blocken vid mining av Bitcoin

Hot Wallet – En wallet som används för betalningar, trading och överföringar. Då den är uppkopplad mot internet finns en viss risk och därmed rekommenderas inte större belopp finnas på en Hot Wallet. Även konton hos exchange räknas som Hot Wallet. Skulle en hackare lyckas ta sig in i deras system kan den valuta du har där förloras.

I


ICO (Initial Coin Offering) – ICO kan beskrivas som “oreglerad crowdfunding inom kryptovalutor”. Vid en ICO kan investerare förhandsteckna tokens (mynt) inom ett projekt. Det sker ofta med en viss rabatt eller fördel mot att köpa dessa tokens efter att de släppts. ICO är därmed en spekulationsinvestering på att projektet skapar framgång i framtiden.

Eftersom det sker helt utan reglering har flera bedrägerier skett med hjälp av ICO. Personer presenterar en affärsidé som bygger på blockkedjan, får stora investeringar, och sedan försvinner med pengarna.

J

K

KYC – Förkortning för ”Know Your Client/Customer” och behöver fyllas i vid handel med värdepapper för att företaget ska vara säker på att handeln sker legalt.

L

Ledger – Företag som tillverkar hardwallets

Lightning network – Decentraliserat nätverk som använder sig av smarta kontrakt för att skapa blixtsnabba transaktioner.

M

Market Cap –Market Cap är valutans totala marknadsvärde. Det räknas därmed ut genom att ta antal andelar multiplicerat med dess värde. Kryptovalutor brukar ofta listas efter dess Market Cap. I slutet av 2017 hade följande valutor störst Market Cap, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple och Dash.

Market Order – En order där köp/sälj sker direkt till gällande marknadspris

Mempool – En samling av icke verifierade transaktioner hos en node som hålls till de antingen upphör eller ingår i huvudkedjan (Bitcoin).

Miner – Miner kallas de personer som räknar ut matematiska formler och därigenom bygger nya block på blockkedjan (verifierar transaktioner). För detta ges en belöning i Bitcoin.

Mining – Processen som sker när transaktioner verifieras (se även Miner).

Mining Algoritm – Den algoritm som används vid den uträkning som krävs för att verifiera transaktioner. För Bitcoin gäller SHA256 medan exempelvis Litecoin har Scrypt.

Miningpool – En pool av miners som tillsammans genomför mining och därmed delar på belöningen.

MT Gox – En av de första exchange som fanns. Skapades 2010 och hackades 2014

N

O

P

Paper Wallet – En wallet (plånbok) som består av ett papper där de personliga och offentliga nycklarna är noterade. Det finns mallar att ladda hem som kan användas för att göra denna wallet lite snyggare. Någon unik funktion finns däremot inte utan en paper wallet är i grunden enbart nycklar nedskrivna på ett papper.

Proof-of-Stake – Kryptovalutor som gynnar ägare av kryptovalutan använder sig av Proof-of-Stake. Ett exempel är Dash där de med 1000 Dash kan vara MasterNodes och få möjlighet att påverka valutans framtida utveckling samtidigt som det ger en avkastning på ca 10% per år. De som äger valutan kan alltså gynnas att ”hålla” den. Delvis kan detta ses som ”motsatsen” mot Proof-of-Work som gynnar miners och de som på annat sätt tillhandahåller arbetskraft. Delvis kan dessa två kombineras inom kryptovalutor.

Pump and Dump – När större investerare (eller grupper) påverkar kursen på en coin genom exempelvis missledande information (pump). Detta gör att andra investerare väljer att köpa denna coin och att kursen därmed går upp. Dessa investerare säljer sedan varpå kursen faller kraftigt (dump).

Q

QR-kod – En fyrkantig kod som kan scannas med QR-läsare (app till mobilen). Koden kan exempelvis innehålla information om offentlig kryptonyckel. Används vid överföringar.

R

S

Satoshi – 1/100 000 000 av en Bitcoin

Satoshi Nakamoto – Den person/grupp/organisation som skapade Bitcoin. Det är ett enbart ett alias.

SALT-Lending: Peer-to-Peer lån på blockkedjetekniken. För att skapa säkerhet för lånet måste låntagaren ”låsa” samma belopp som lånas. För att få låna 2 Bitcoin behöver därmed 2 Bitcoin låsas i systemet. Därmed behåller man sina Bitcoin och kan ta del av värdeökningen på dem samtidigt som man får tillgång till kapital till andra investeringar. För att accelerera expansionen genomförde SALT en ICO under 2017 med gott resultat. Därmed finns det även egna tokens som används inom systemet.

Segwit – Förkortning av Segregated Witness och är en optimering av Bitcoin som föreslogs av Pieter Wuille för att öka storleken på varje block.

Shapeshift – En Exchange som skapat ett extremt användarvänligt sätt att växla en kryptovaluta mot en annan. Detta kan ske utan att något konto behöver skapas eller att identifiering behöver ske. Först väljs vilken valuta man har och sedan vad man önskar växla den till. Därefter anges destinationsadress och en transaktion sker så att den nya valutan köps. För denna växling tar Shapeshift en viss avgift.

SPV – Förkortning av Simplified Payment Verification som låter användarna genomföra betalningar utan att ha tillgång till hela blockkedjan.

T

Transaction Fee – Den avgift som betalas vid en transaktion av de flesta kryptovalutor. Avgiften betalas till de som driver nätverket.

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö