Coinbase Commerce

coinbase commerceCoinbase är världens största företag som erbjuder handel med kryptovaluta mot fiat. När de i början av 2018 lanserade Coinbase Commerce skapade de ytterligare möjligheter att dominera marknaden. Coinbase Commerce är en betalningslösning som gör att E-handlare på ett enkelt sätt kan ta betalat i kryptovaluta via sina hemsidor.

Kortfattat liknar tjänsten den tjänst som betalningsföretaget Payson under flera år erbjudit med ”Paysonknapp”. Det handlar om att en knapp placeras ut på hemsidan och att besökare kan klicka på knappen och därefter snabbt betala en förutbestämd summa. Det som skiljer Payson och Coinbase åt är vilka valutor som erbjuds. Payson är enbart fiat och Coinbase är enbart krypto.

Det är därmed alltså en ”köpknapp” som förenklar för kunden att snabbt betala för enstaka varor utan att behöva lägga dem i en varukorg, fylla i personuppgifter m.m.

Fördelar…

Enkel betalning för få produkter

Har butiken ett fåtal produkter kan betalning erbjudas med köpknappar via Payson och Coinbase. Därmed kan förskottsbetalning ske snabbt oavsett om det önskas ske med fiat eller krypto.

För föreningar eller organisationer kan det även vara ett enkelt sätt att få in årsavgiften av sina medlemmar.

Anonym insamling

En fördel med kryptovalutor är att avsändaren är betydligt mer anonym än vid överföring av fiat. Därmed skulle donationer kunna genomföras till organisationer/föreningar/partier på ett enkelt sätt utan att avsändaren behöver röja sin identitet. Framförallt kan det efterfrågas i länder där vissa politiska åsikter eller religioner är olagliga.

Självklart kan den publika nyckeln till olika kryptovalutor lika gärna läggas ut på hemsidan men med en betalknapp sker betalningen betydligt enklare. Dessutom går det att koppla knappen till en specifik summa.

Förenklar för kunder med krypto

I dagsläget är det få butiker som erbjuder betalningslösningar med kryptovaluta. Men med Coinbase Commerce kan eventuellt antalet öka. Därmed kan kunder betala direkt från en Ledger, från en exchange eller en digital wallet utan att först behöva sälja av kryptovalutan till fiat och överföra till bankkonto.

…och nackdelar

Ej antal

Den enklaste formen att ta betalt innebär att en betalningsknapp placeras på företagets hemsida i samband med att en viss produkt eller tjänst presenteras. Detta i likhet med hur Payson-knappar kan användas med liknande funktion.

När en kund bestämmer sig för att köpa, och klickar på knappen, går det däremot inte att ändra antalet. Är det exempelvis en mugg som kostar 50 kr och personen vill ha fyra stycken behöver fyra köp genomföras på rad.

Låga belopp kan skapa låsningseffekt

Om det är ett lågt belopp som ska betalas kan vissa problem uppstå. Exempelvis har BitPanda en gräns på att minsta belopp att överföra från kontot är 0,02 Ether vilket i februari 2018 var ca 150 kr. Liknande spärrar kan finnas på andra handelsplatser.

De flesta använder till största sannolikhet en digital wallet när betalningar ska ske online och då bör inte samma problem uppstå.

Svårt att kontrollera ålder

Eftersom betalning sker med kryptovaluta är det svårt att avgöra köparens ålder. Sker kortbetalning, banköverföring eller betalning mot faktura kan automatisk kontroll ske av ålder.

Så installerar du Coinbase Commerce

Har du redan ett konto hos Coinbase så är det inte denna inloggningsinformation som ska användas. För att använda Coinbase Commerce krävs ett nytt konto på denna tjänst. Ange mailadress och lösenord för att kontot ska skapas.

Ett verifieringsmail kommer nu skickas ut och genom att klicka på länken i mailet aktiveras kontot och du omdirigeras direkt till Dashboard.

  • Öka säkerheten

Innan övriga inställningar kan ske behöver först tvåstegsautentisering skapas. Det sker genom att du har tillgång till Google Authenticator eller liknande tjänst som är kompatibel med Coinbase.

  • Skriv ner återställningsfras

Blir din telefon stulen kan du inte längre logga in då telefonen krävs för tvåstegsautentisering. För att återställa kontot och få tillgång till de medel som finns på kontot behöver därför en återställningsfras sparas. Skriv ner den fras som visas och spar den på ett säkert ställe (ej online).

  • Godkänn domän

Första steget är nu att acceptera vilka domäner som får vara kopplade till ditt konto. Med andra ord, vilka domäner som du vill lägga ut betalningsknappar på som skapar betalning till detta konto. Detta sker under ”Whitelist domain”.

coinbase commerce dashboard

  • Sälj produkter – Få donationer

Är det enbart ett par produkter/tjänster som ska presenteras på din hemsida kan en knapp skapas för varje produkt. Välj ”Accept Payments” och välj ”Sell a Produkt”. En annan möjlighet är att välja ”Accept Donation” vilket betyder att personer kan ge en anonym gåva utan att behöva avslöja sin identitet.

Om produkter säljs så anges produktens namn, en beskrivning, pris och en bild kopplas till denna produkt. Det går även att välja om köparen behöver lämna information om namn och mailadress. Detta för att köpet ska kunna kopplas till rätt avsändare. Därefter kan en kod kopieras som placeras på hemsidan vilket skapar en knapp med texten ”Buy with Crypto”.

Samtliga produkter som skapas går sedan att se under ”Checkouts”.

Det går att koppla API och skapa mer avancerade funktioner. Ovan beskrivs enbart hur du kommer igång med konto och placerar ut din första knapp för direktbetalning i kryptovaluta.

  • Så betalar köparen

coinbase commerceNär en person väjer att köpa produkten och klickar på ”Buy with Crypto” visas produktens namn, bild och beskrivning. Därefter kan betalning ske med de valutor som Coinbase erbjuder. I början av 2018 var det Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum och Litecoin. Genom att klicka på vald valuta omvandlas summan från fiat till kryptovaluta och dess adress visas som köparen ska överföra pengarna till.

De som har en mobil wallet kan scanna koden och genomföra betalning mycket snabbt. I annat fall får adressen kopieras och användas vid betalning från exempelvis en hardwallet eller exchange.

Betalning måste ske inom 15 minuter för att ordern ska gå igenom.

Om man som säljare valt att köparen måste ange namn och mailadress går det sedan att koppla betalningen till en specifik person och varan kan skickas ut.

Eftersom överföring av kryptovaluta måste verifieras i flera steg visas denna process så att man lättare ska se att betalningen är under process. När den är klar kan kunden välja att se kvitto. Det ska tilläggas att detta kvitto enbart visar överföringen på blockkedjan vilket betyder att den inte är kopplad till säljarens organisationsnummer eller liknande.

Som säljare behöver man alltså skicka ett specifikt kvitto för köpet så att köparen har möjlighet att reklamera eller häva sitt köp.

coinbase betalning

När köpet är helt genomfört skickas även ett mail ut till både köpare och säljare.