Norge ser inte Bitcoin som ett kontantlöst alternativ

I Sverige betraktar vi oss ofta som ett av världens mest kontantlösa länder. I detta hänseende får vi dock se oss slagna av våra grannar i väst. Norge har nämligen på senare tid befäst sin position som det allra mest kontantlösa landet i världen. Men trots detta säger chefen för den norska centralbanken att norrmännen inte bör vända sig till Bitcoin som ett alternativ till kontanter.

Øystein Olsen är chef för den norska centralbanken och enligt honom är det inte troligt att Bitcoin kommer ersätta de pengar som idag styrs av centralbanker. Detta trots att Bitcoin är den mest populära kryptovalutan av de alla.

En anledning till detta som Olsen lyfter fram är att Bitcoin är “alldeles för resursintensiv, alltför dyr och framför allt inte stabil.” Olsen hävdar att en centralbanks och dess valutas viktigaste uppgift är att förse det finansiella systemet med en stabilitet. Detta är alltså någonting som han menar att Bitcoin inte klarar av att göra.

Med det sagt finns det även norrmän som har en helt annan bild av situationen. Till exempel menar miljardären och affärsmannen Kjell Inge Røkke att Bitcoin i slutändan kommer att stå på rätt sida av historien. Han hävdar till och med att en enskild Bitcoin en vacker dag kan vara värd miljontals amerikanska dollar.

Centralbankerna utvecklar sina egna versioner av Bitcoin

Trots att Norge alltså ligger i framkant när det kommer till kontantlöshet kan detsamma inte sägas avseende digitala valutor. Här är istället Sverige och Kina två av de länder i världen som kämpar om ledartröjan. Sverige är i full färd med att utveckla sin digitala valuta, e-kronan. Och Kina tar fram sin motsvarighet, en digital yuan.

Det återstår därmed att se huruvida det är Øystein Olsen eller Kjell Inge Røkke som till syvende och sist får rätt. Olsen ser inte Bitcoin som ett hot mot centralbankerna men det sista ordet är ännu inte sagt…

Källa: Bloomberg