Binance Coin (BNB)

Binance Coin är sett till marknadsvärde den 17:e största kryptovalutan i världen. Valutans sammanlagda värde uppgår i skrivande stund till 1,38 miljarder dollar. Binance Coin har kallats för 2018 års mest spännande nya kryptovaluta, vilket är ett omdöme som ger en hint om hypen kring BNB. Denna kryptovaluta är världens största handelssajt, Binances egna mynt.

På handelssajten Binance handlas per 24-timmarsperiod i genomsnitt tillgångar värda 6 miljarder dollar. Binances resa till toppen har gått i rekordfart – på blott ett halvår gick sajten från att lanseras till att bli världsledande och få miljontals nya användare varje vecka. Sajten har även lanserat sin alldeles egna kryptovaluta vid namn Binance Coin (BNB). Denna handlas förstås på Binance, och sedan valutans ICO har BNB ökat i värde till den grad att den nu är världens 17:e största kryptovaluta sett till marknadsvärde.

Vad är det då som gör att Binance sticker ut från mängden? Varför får sajten så pass många nya medlemmar? Svaren på dessa frågor är väldigt enkelt. Det är Binances affärsmodells enkelhet som hittills har varit nyckeln till dess framgång, och denna affärsmodell borgar för fortsatt framgång.

Binance Coins syfte och användning

I samband med att Binance lanserade sin handelssajt, arrangerade man även en ICO för sitt mynt. BNB är en ERC-20-token byggd på Ethereums plattform. Den totala tillgången av mynt är begränsad till 200 miljoner BNC. När detta antal mynt är i omlopp kommer inga ytterligare mynt att skapas.

Du kan idag använda BNB för att betala dina avgifter på Binance. Du kan förvisso fortfarande välja att betala dessa avgifter i den kryptovaluta du handlar med, men Binance erbjuder användare som väljer att betala med BNB en rabatt. Under första året som du är medlem hos Binance ges du 50% rabatt när du betalar i BNB. För varje år sjunker sedan denna siffra, för att under ditt femte år som medlem inte längre ge någon rabatt vid användning av BNB.

Så här ser Binance rabattsystem för BNB ut:

  • År 1: 50%
  • År 2: 25%
  • År 3: 12,5%
  • År 4: 6,75%
  • År 5 och framåt: ingen rabatt

Binance motverkar värdeminskning

Eftersom din rabatt på avgifterna minskar för varje år, förväntas även värdet på BNB-myntet att minska över tid. För att motverka denna värdeminskning kommer Binance även att förstöra ett antal BNB över tid, och på så sätt minska den totala tillgången av myntet från 200 miljoner till 100 miljoner. Detta tillvägagångssätt bör motverka effekterna av värdeminskning till följd av minskad rabatt. Målet med det hela är att skapa en stabil prisnivå över tid för BNB-mynt.

BNB kan användas för att investera i ICO:er

Även om det främsta syftet med BNB-myntet är att betala avgifter, kan du även använda BNB för att investera i vissa ICO:er som deltar i Binance Launchpad-program. När en ICO är över kommer dess nya tokens per automatiskt att listas på Binance, vilket skapar en sömlös övergång från ICO:n till handelsplatsens marknadsplats.

Framtiden för BNB

Binance trycker förstås på för att BNB-myntet ska anammas av plattformens användare i förhoppning om att den ska medföra en ökad kundlojalitet. Rabatten är ett trevligt mervärde som sänker avgifterna för handel, men även efter att rabatten har minskats är det troligt att du som användare fortfarande har BNB i din besittning som du kan fortsätta använda. Binance är trots allt världens största handelssajt för kryptovaluta, så vi förväntar oss att dess mynt kommer få en ökad spridning framöver. Ju fler som använder plattformen, desto mer värdefullt och användbart blir myntet.

I dagsläget är Binance Coins värde främst kopplat till sajten. I detta hänseende skiljer sig BNB åt från de flesta nya mynt på marknaden på så sätt att det redan har ett uttalat användningsområde. Som investerare har du i dagsläget störst nytta av den rabatt som myntet ger, men i framtiden är det inte omöjligt att myntets värde som tillgång ökar.

Om Binance fortsätter att åtnjuta framgång i samma takt som nu, kommer man sannolikt att implementera ytterligare funktioner och program kopplade till BNB. Deras ICO Launchpad-program är ett tidigt exempel på ett sådant, och i framtiden kommer vi troligtvis att få se många fler sådana.

Slutledning

Det finns en tydlig anledning till att Bincance har åstadkommit en så pass massiv tillväxt och åtnjutit stor framgång under det år som sajten har funnits. Binance finns tillgänglig världen över, har rimliga avgifter och dess plattform är snabb. I dagsläget är Binance Coin främst intressant för dig som använder Binances handelsplattform, men BNB kan även vara en intressant investering för icke-användare då dess användningsområden kan komma att utökas i framtiden.