Cardano

Cardano och dess mynt ADA är ett ganska hett ämne inom kryptovärlden. På mindre än ett halvår har kryptovalutan seglat upp på en femteplats över världens största kryptovalutor sett till marknadsvärde. Det är en volatil valuta som likt övriga kryptovalutor har sina uppgångar och nedgångar på marknaden.

Men vad är egentligen Cardano? Vad är tanken bakom projektet och hur fungerar det? Vilka är skillnaderna mellan denna kryptovaluta och andra stora kryptovalutor, såsom Bitcoin och Ethereum? Svaret på alla dessa frågor får du i denna guide!

Detta är Cardano

Cardano är den plattform som driver den digitala kryptovalutan Ada. Plattformen påminner om Ethereums och har ett stort fokus på säkerhet genom en arkitektur med flera lager. Cardano är det första blockchain-projektet som har skapats utifrån en vetenskaplig filosofi och som bygger på granskad akademisk forskning.

Projektet skapades av Charles Hoskinson, en av Ethereums skapare, för att “tillhandahålla ett mer balanserat och hållbart ekosystem”. Teamet bakom Cardano bygger plattformen med såväl slutanvändare som lagstiftare i åtanke. De försöker hitta en medelväg som balanserar behovet av lagstiftning med de principer för integritet och decentralisering som utgör kärnan i blockchain-tekniken.

Plattformen är även unik på så sett att den använder Haskell, ett programmeringsspråk med en hög grad av feltolerans. Med tanke på den okända framtid och den komplexitet som blockchain-baserade system har, är det viktigt att bygga in flexibilitet i projekt av det här slaget. Det är nästan omöjligt att veta hur ett system kan se ut inom några månader eller år, vilket betonar vikten av att använda ett robust språk som Haskell, vilket ger utvecklarna en viss felmarginal.

Till skillnad från vissa andra kryptoprojekt, är inte målet för teamet bakom Cardano att revolutionera hela finanssystemet. De ämnar istället att använda blockchain-tekniken för att ta banksystemen till platser där de tidigare har varit alltför dyra för att implementera – nämligen världens utvecklingsländer.

Så fungerar Cardano

Cardano utvecklas i två lager som separerar liggaren med kontons värden från anledningen till att värden flyttas från ett konto till ett annat. Denna uppdelning gör det möjligt för de smarta kontrakt som skrivs på plattformen att vara mer flexibla. Företag kan dra nytta av uppdelningen för att skräddarsy varje enskilt kontrakt vad gäller utformning, integritet och verkställande för att passa deras specifika användningsfall som handen i handsken.

Skillnader mellan Cardano samt Bitcoin och Ethereum

ADA kallar sig själv för den första kryptovalutan ur den tredje generationen och syftar till att hantera de problem med skalbarhet och infrastruktur som först dök upp till ytan hos bitcoin, en första generationens kryptovaluta som lanserade tanken på digitala mynt, samt ethereum, en andra generationens kryptovaluta som utökade användningsområdet från mynt till smarta kontrakt. Cardano är mer specifikt tänkt att lösa problem som har att göra med skalbarhet, interoperabilitet och hållbarhet på plattformar för kryptovaluta.

Skalbarhet

Det första problemet (skalbarhet) är relaterat till att nätverkens hastighet sjunker och avgifterna ökar i samband med större volymer. Cardanos algoritm “Ouroboros” har lagts fram som en möjlig lösning på dessa problem med skalbarheten. Den håller energikostnaderna nere och möjliggör snabbare hantering av transaktioner. Istället för att varje nod har en kopia av enskilda blockkedjor (vilket är fallet med Bitcoin), effektiviserar Cardano antalet noder i ett nätverk genom att utse en ledare som ansvarar för att verifiera och validera transaktioner från flera olika noder. Ledarnoden är den nod som sedan för vidare transaktionerna till huvudnätverket.

Interoperabilitet

Interoperabiliteten har att göra med valutans flyttbarhet, både inom dess naturliga ekosystem och i dess gränssnitt till det befintliga globala ekonomiska ekosystemet. I dagsläget finns det inget sätt att utföra transaktioner mellan olika kryptovalutors blockkedjor eller att göra sömlösa transaktioner mellan kryptovalutor och det globala ekonomiska ekosystemet. Handelssajter, vilka tenderar att överbelastas eller debitera hutlösa avgifter, är det enda sättet att för över pengar mellan de bägge världarna. Ett antal regleringar som har gjorts har dessutom ytterligare ökat avståndet mellan kryptovalutornas ekosystem och dess globala motpart.

Hållbarhet

Det sista problemet, hållbarheten, handlar om de styrande strukturer som utgör incitament för miners och andra intressenter. Det handlar även om att ta fram en självunderhållande ekonomisk modell för kryptovalutan. Utöver detta innefattar begreppet hållbarhet en strävan efter att bygga det som kryptovalutans skapare beskriver som en “konstitution” med protokoll för att undvika röriga hårda förgreningar (såsom de som sker i Bitcoin och Ethereum).

I framtiden kommer protokoll att hårdkodas in i Cardanos blockkedjor och applikationer med hjälp av denna konstitution, så att handelssajter och plånböcker automatiskt kommer kontrollera att de applikationer som byggs följer dessa regler. Denna automation kan även minska den tid som krävs för att diskutera och implementera förgreningar. Grundaren Hoskinson har kallat automationen för en “mekanisering av en social process”.

ADA – Cardanos mynt

ADA är namnet på Cardanos mynt, och även om det verkar som att denna kryptovaluta har dykt upp ur tunna intet i ögonen på de personer som just har börjat handla med Bitcoin eller Litecoin, har Cardano faktiskt funnits på marknaden ända sedan 2015. ADA lanserades dock inte förrän i september 2017 och flög i stort sett under radarn fram till november samma år. Därefter ökade kryptovalutan i värde med drygt 1 500%, innan den på sistone har börjat sjunka tillbaka något.

Det totala antalet mynt är begränsat till 45 miljarder ADA. Cirka 57,6% av dessa såldes i samband med valutans ICO. Ytterligare omkring 11,5% av mynten har fördelats mellan IOHK och Cardano Foundation, medan de återstående cirka 30,9% av mynten kommer fördelas över enskilda investerare. Den sistnämnda andelen mynt har utfärdats för att stödja arbetet med projektet.

Cardano kallas ibland för “Japans Ethereum”, eftersom 95% av deltagarna i det initiala mynterbjudandet (ICO) för ADA var japaner. Sett till sitt marknadsvärde (i skrivande stund 8 158 678 703 dollar) är Cardano den femte mest värdefulla kryptovalutan på marknaden efter Bitcoin, Ethereum, Ripple och Bitcoin Cash. Cardano-projektet sträcker sig dock längre än till “bara” ADA, vilket du kan läsa mer om lite längre ner i denna text.

Cardanos avgifter

Kostnaden för transaktioner i valutan ADA varierar och bestäms av följande ekvation: transaktionsavgift = a + b * storlek.

a = en konstant som för närvarande motsvarar 0,155381 ADA
b = en konstant som för närvarande motsvarar 0.000043946 ADA per byte
storlek = transaktionens storlek angiven i bytes

Denna ekvation innebär i praktiken att den lägsta transaktionsavgift du kan komma att betala är 0,155381 ADA och att den kommer öka med 0.000043946 ADA för varje ytterligare byte som storleken på din transaktion uppgår till.

Så ser framtiden ut för Cardano

I dagsläget är det främsta användningsområdet för Cardano dess kryptovaluta (ADA). Teamet bakom Cardano har dock ambitiösa planer för framtiden och planerar att skapa ytterligare ett ovanpå själva valutan, ett lager som är tänkt att fungera som ett ramverk för pålitlig beräkning för sofistikerade system, såsom hasardspel- och spelsystem.

Andra tilltänkta användningsområden som går att läsa på projektets officiella webbplats är identitetshantering, ett kreditsystem samt Daedalus, en universell plånbok för kryptovaluta med automatiserad handelsmarknad. Det är oklart huruvida just ADA är tänkt att spela en viktig roll i dessa planerade system eller ej.

Vissa bedömare tror att Cardano kan komma att avsluta det innevarande året (2018) på en tredjeplats över de största kryptovalutorna. Denna bedömning, där Cardano hamnar på en pallplats, är inte helt ologisk. För att det ska ske behöver dock Cardano trippla eller fyrdubbla sitt värde och ta sig förbi såväl Ripple som Bitcoin Cash. Detta blir förstås en utmaning, inte minst då Ripple är det blockchain-system som många bankinstitut föredrar.

Projektet befinner sig för tillfället i ett ganska tidigt stadie av utvecklingen. Lanseringen av den färdiga betaversionen av produkten beräknas inte släppas förrän under det första kvartalet 2018, och först därefter kommer man börja arbeta på nätverkets långsiktiga skalbarhet. Under denna tidsperiod kommer alla positiva nyheter, händelser och uppdateringar kopplade till Cardano sannolikt att få en stor inverkan på den negativa utveckling som ADA upplever just nu.

Slutledning

Cardano är ett ambitiöst projekt som ämnar att ta itu med flera olika problem inom kryptobranschen. Efter att ha sett Ethereums potentiella säkerhetsbrister genom DAO-hacket och nyligen fiaskot med Parity-plånböcker, är det trevligt att se att Cardano har fokuserat på att syna sin kod i sömmarna och använda sig av granskade säkerhetsåtgärder.

Bara projektets omfång skulle potentiellt sett kunna leda Cardano till graven, eftersom det ger ett stort utrymme för fel. Charles Hoskinson, tidigare VD på Ethereum och numera VD på IOHK, är dock aktivt involverad i Cardano. Detta faktum ökar förstås teamets möjligheter att hantera ett projekt så pass storskaligt som detta.