JSE Coin

JSE Coin är en relativt ny kryptovaluta som hade ICO under sommaren 2018. Den är tänkt att användas som betalningsmedel likt ett flertal andra kryptovalutor. Det som gör valutan unik är istället hur mining sker.

Genom att mining kan ske via webbläsaren hos den som besöker en hemsida kan hemsideägare tjäna kryptovaluta när de har besökare på hemsida. På detta sätt hoppas teamet bakom JSE Coin att mining av valutan kan bli ett alternativ mot reklambaserade hemsidor.

Problemlösning 1 – Mining som konkurrerar med reklamen

Dagens tidningar online har ett par olika sätt att tjäna pengar. De kan ha abonnemang (som stänger ute många besökare) reklam (som upplevs vara i vägen) samt native artiklar (vinklade artiklar till annonsörernas fördel). Oavsett är det inget som gynnar besökaren eller användarvänligheten.

Det är detta problem som JSE-Coin löser.

Så här skulle det gå till om exempelvis Aftonbladet valde att använda denna valuta och dess mining.

1. Tidningen lägger in JSE-coins Java-script på hemsidan

2. En besökare går in på Aftonbladet och möts av en pop-up ruta som säger att mining kommer ske via besökarens webbläsare. För att besöka sidan måste man godkänna detta.

3. Besökaren godkänner det och kan ta del av all information på sidan helt gratis. Detta utan att användarvänligheten eller hastigheten på sidan försämras när mining pågår.

4. De JSE Coin som ”bryts” via denna mining får Aftonbladet ta del av. De kommer alltså direkt till deras konto.

5. Besökaren märker inte av att mining sker och får, tack vare att man upplåter sin webbläsare till mining, gratis se all information på sidan.

6. Aftonbladet får kryptovaluta och kan vare detta välja bort reklamintäkterna.

Alternativ två

Ett annat alternativ är att böcker kan publiceras online och medan besökarna läser boken minas JSE Coin i besökarens webbläsare – vilket blir ”betalningen” till den som publicerat boken. Det kan även vara spelutvecklare som ger ut gratis onlinespel men där betalningen blir att JSE Coin minas av de som spelar spelet.

Problemlösning 2 – Miljövänligare mining

Idag går det åt en otrolig mängd el för mining av vissa kryptovalutor. Bara mining av Bitcoin drar lika mycket el som många av de mindre länderna i Europa. En valuta drar lika mycket el som ett helt land…

Dessutom innebär dagens mining av Bitcoin att det krävs mycket kraftfulla miner-riggar för att det ska vara lönsamt. Stora investeringar – för att dra mycket el.

Det är självklart inte hållbart i längden och en lösning är att skapa en mer demokratisk mining där alla kan vara med och bidra. En mining som inte på långa vägar drar lika mycket el. Det sker i detta fall genom browsermining – något som JSE-coin inte är ensamma om utan flera andra kryptovalutor börjat med.

JSE-coin – Framtida värdeutveckling

altcoinfantasy bildJSE-Coin har en relativt färdig produkt. De har även en lösning som kan användas av E-handlare som vill ta emot valutan som betalningsmedel. Med en ICO som skapar ett större kapital kan valutan marknadsföras och skapa större intresse. Valutan löser även ett flertal problem. Detta genom att mining sker via browsern.

Men JSE-Coin är inte först ut att erbjuda en liknande lösning. Coinhive har länge haft en liknande idé. Däremot får man med Coinhive Monero vilket är en etablerad kryptovaluta. Frågan är om hemsideägare väljer dagens lösning med Coinhive och Monero eller hellre prioriterar en oetablerad valuta i JSE-coin?

Troligtvis är det två punkter som avgör valutans framtida värdeökning. För det första om de lyckas listas på ett par exchange – för det andra om butiker börjar acceptera valutan som betalningsmedel. Dit är det däremot en bra bit kvar när denna text skrivs i mitten av 2018. Samtidigt är JSE-coin i en utvecklingsfas där första steget är att få igenom en lyckad ICO.

Likhet och skillnad mot Coinhive

Likheten finns alltså med Coinhive även om också vissa skillnader finns. Coinhive är en tjänst som erbjuder ett Java-script som placeras i koden på en hemsida. När besökare kommer in på hemsidan sker mining direkt via besökarens webbläsare. Däremot är det då Monero som minas. Med JSECoin är just JSEcoin som man tjänar.

En annan skillnad är att någon upplysning om att besökarens webbläsaren används för mining inte automatiskt finns vid Coinhive. Använder man JSE Coin framgår en tydlig information om detta.

Ytterligare en skillnad är att Coinhive enbart kan användas genom att koden appliceras på en hemsida. JSEcoin kan även minas via deras egen plattform, via app till windows och snart via mobil app.

Mining

Det unika med JSE-Coin är alltså hur mining går till. Det kan ske på flera sätt:

Plattform via webbplats

Via deras hemsida kan ett konto skapas gratis. I inloggat läge går det sedan att ha översikt över sina coins, skicka och ta emot dem samt genomföra mining. Det som krävs är att man är inloggad samt har denna webbsida aktiv för att mining ska ske. Så fort man lämnar hemsidan och surfar in på en annan sida, eller använder annat program på datorn, minimeras resultatet av miningen.

Plattform via app

Ett smidigare alternativ mot mining via deras webbplats är att det sker via deras app – som kan laddas hem till windows. Därmed kan man logga in på appen och sedan låta den mina medan man gör annat på datorn. Då den tar minimalt med kraft märks det knappast att den är igång.

I skrivandets stund finns enbart app för windows. Men utvecklarna skriver att de ska utveckla app för Mac och även mobilappar för både Android och iOS.

Via hemsida

Även om mining kan ske direkt via plattformen så är det inte dess primära funktion. Dess idé är istället att mining ska ske på webbplatser som har dess Java-script. När en besökare kommer in på en webbplats som har detta script får de först godkänna att mining sker (på samma sätt som man idag får godkänna att cookies används).

Så länge som besökaren är inne på hemsidan sker mining i besökarens browser. Det är däremot inte besökaren som får belöningen utan ägaren av webbplatsen. På detta sätt skulle alltså webbsidor med många besökare kunna få inkomst utan att vara beroende av reklam.

Om exempelvis Aftonbladet skulle ha denna funktion skulle mining ske i tusentals webbläsare när besökare är inne på Aftonbladet. Därmed kan de tjäna kryptovaluta och tanken är att man därmed kan minska mängden av reklam på sidan. Ett annat alternativ är att hemsideägarna ger belöningar till sina besökare eftersom de tjänar på att ha besökare på sidan via den mining som sker.

Det är däremot inte samma slags mining som med exempelvis Bitcoin. Här finns en förutbestämd summa JSE-coin som ska fördelas varje dag. Varje 30:e sekund lottas dessa ut bland de som hittat hash. Varje hash blir därmed som en lott till dragningen. Totalt ger de ut 144.000 coin varje dag. Det betyder även att ju fler som är med och minar desto svårare kommer det att bli att göra en god förtjänst.

Användarvänligt och anpassat för E-handel

Redan innan JSE-Coin startade sin ICO hade de en relativt färdig produkt. Mining kunde genomföras på olika sätt, det gick att skicka valutan till andra användare via exempelvis mailadress och de hade en färdig modell för E-butiker för att kunna prissätta och ta emot betalning med JSE-Coin.

Till skillnad mot många andra kryptovalutor är det mycket enkelt att komma igång med mining samt skicka/ta emot valutan. På den punkten har de lyckats mycket bra. Det är tydligt att de satsat hårt på användarvänligheten. Det kan vara en nyckel till framgång. En framgång som i sådant fall bör ses under 2019.

Läs mer eller registrera konto på JSEcoin.com