Bitcoin Cash har delats upp i två blockkedjor

Koden för Bitcoin Cashs hårda förgrening har aktiverats. Detta efter att ingen av de bägge sidorna i den debatt som har pågått fram till förgreningen har varit villig att kompromissa. Det rör sig alltså om två konkurrerande implementeringar av protokollet som nu har aktiverats. Det är dock ännu oklart vilken av de bägge som kommer att bli den dominanta mjukvaran i Bitcoin Cashs nätverk, eller om de båda kommer att fortsätta sin samexistens på sikt.

Det sista “vanliga blocket” av Bitcoin Cash att utvinnas var nummer 556 766. Bitcoin.com, som för övrigt stödjer Bitcoin ABC, utvann ett nytt block som innebar att de två kedjorna hade delats itu.

För att sammanfatta det hela kan vi nämna att den implementering som har lanserats av Bitcoin Cashs ledande utvecklargrupp Bitcoin ABC introducerar ett antal tekniska uppgraderingar till nätverket. Några exempel på dessa är en omarrangering av transaktionerna för att öka blockkapaciteten samt ytterligare kod för att stödja större interoperabilitet mellan de bägge kryptovalutorna.

Den andra implementeringen har döpts till Bitcoin “Satoshi’s Vision”, förkortat Bitcoin SV. Den avfärdar de förändringar som Bitcoin ABC har gjort för att istället återställa avlägsnad kod från det ursprungliga bitcoinprotokollet. Det ökar även blockstorleken från 32 MB till 128 MB.

Inför förgreningen har hot om sabotage framförts av Bitcoin SV-supportern Craig Wright. Han har hävdat att den potentiella användningen av hash power för att utvinna såväl en Bitcoin SV-kedja som skapa tomma blocks på den konkurrerande Bitcoin ABC-kedjan. Detta skulle allvarligt kunna skada verksamheten för det konkurrerande nätverket.

Även om de personer som stödjer Bitcoin ABC har avfärdat detta scenario som otroligt, visar data från tre dagar före aktiveringen av den hårda förgreningen att kapacitet finns för att verkställa detta hot.

Vi får med andra ord all anledning att fortsätta följa utvecklingen efter förgreningen, och framtiden för Bitcoin Cash och dess gemenskap är ännu osäker.

Källa: https://www.coindesk.com/bitcoin-cashs-blockchain-hard-fork-just-went-live