ESMA söker feedback på lagförslag för kryptoderivat

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) vill ha feedback på möjliga förändringar av lagstiftningen för en slags derivatkontrakt för kryptovaluta.

I en begäran om offentlig input på CFD-kontrakt menar ESMA att man undersöker huruvida CFD:er för kryptovalutor skulle följa deras regelverk Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Ett CFD-kontrakt innebär att den ena parten går med på att betala den andra parten om värdet på den tillgång som ligger till grund för kontraktet förändras.

Mer specifikt vill ESMA få input kring huruvida CFD-kontrakt baserade på kryptovaluta bör ha strikta restriktioner. I sitt uttalande skriver man följande:

“I denna kontext diskuterar för närvarande ESMA huruvida CFD-kontrakt på kryptovalutor, vars underliggande tillgångar har visat på väldigt hög prisvariation, bör adresseras i lagförslaget och huruvida en initiell hävstång på 5:1 skulle förse investerare med tillräckligt skydd. Alternativt skulle en lägre hävstångsbegränsning (2:1 eller 1:1) eller ett mer strikt lagförslag (såsom ett förbud mot marknadsföring, distribuering eller försäljning av CFD-kontrakt på kryptovalutor till privatpersoner) kunna övervägas.”

Enligt dokumentet innebär en initiell hävstång på 5:1 att en investerare endast skulle behöva betala 20 procent av CFD-kontraktets totala värde. Mäklaren som hanterar investeringen skulle i detta fall låna investeraren kontraktets återstående värde.

I dokumentet noteras vidare att en begränsning på 2:1 eller 1:1 skulle kunna ge investerare ett bättre skydd.

Samtidigt framgår det av dokumentet att det mest säkra tillvägagångssättet kan vara att helt och hållet förhindra privatpersoner från att investera i CFD-kontrakt, och ESMA vill även ha återkoppling på detta möjliga alternativ.

Förra året varnade den brittiska tillsynsmyndigheten Financial Conduct Authority (FCA) investerare som övervägde att investera i kryptobaserade CFD-kontrakt genom att kalla dem “extremt riskfyllda, spekulativa investeringar”.

Källa: https://www.coindesk.com/esma-calls-for-public-input-on-crypto-based-derivatives-contracts/