Ethereum och EOS har blott 8 dappar tillsammans med 300+ aktiva användare

Enligt kryptovalutaforskaren Kevin Rooke, har Ethereum och EOS för närvarande inte mer än sammanlagt åtta decentraliserade applikationer (dappar) med fler än 300 aktiva användare. Trots detta har bägge blockkedjenätverken ett marknadsvärde på många miljoner dollar; Ethereum värderas till 28 miljoner dollar medan EOS värderas till 4,6 miljoner dollar.

Är inte nuvarande användningsnivåerna viktiga?

Förra året berättade Coinbases grundare Fred Ehrsam att Ethereum skulle behöva skala hundrafalt för att kunna hantera storskaliga dappar på sitt nätverk med miljontals aktiva användare. Till exempel har Visa cirka 880 miljoner kreditkort i omlopp och ett par hundra miljoner aktiva användare världen över. För att kunna hantera denna dagliga transaktionsvolym, behöver Visas nätverk hantera tiotusentals transaktioner per sekund.

Vitalik Buterin, medgrundare av Ethereum, har sagt att under de kommande åren kommer skalningslösningar såsom Sharding och Plasma att signifikant öka Ethereum-nätverkets dagliga kapacitet, potentiellt sett till miljontals transaktioner per sekund.

Bristen på aktivitet när det kommer till dappar på såväl EOS som Ethereum är inte de enda bevisen på svårigheten med att skala upp publika blockkedjenätverk. Till exempel kan protkollet 0x, vilket möjliggör P2P-handel med kryptovaluta genom en unik hybrid av på- och av-kedjemekanism, processa många transaktioner på sitt nätverk för handel med decentraliserade digitala tillgångar.

Bristen på dapp-aktivitet har istället att göra med det användargränssnitt som de flesta dappar använder sig av, samt det faktum att konceptet med decentraliserade system fortfarande är något av en nyhet för den stora massan med konsumenter.

Förra veckan diskuterade sångaren Shooter Jennings den Ethereum-baserade Twitterklonen Peepeth med Joe Rogan i Joe Rogans podcast. Jennings hade svårigheter med att förklara för Rogan hur gas skickas på Ethereums nätverk efter att varje bit av information skickats till den huvudsakliga Ethereum-kedjan.

I åratal framöver, tills dess att dappar hittar ett sömlöst sätt att låta sina användare täcka gaskostnaderna omedvetet eller i bakgrunden, kommer de stora massorna inte att anamma dappar i större utsträckning än idag. Martin Koppelman, skapare av Gnosis, menar dock att det finns ett mätvärde som är betydligt viktigare än dappars aktiva användarbas och det är nätverkets effek samt sammankoppling till dapparna.

I dagsläget när antalet användare som tar till sig dappar är fortsatt lågt, menar Koppelman att dapparna behöver förlita sig på varandras infrastrukturer för att kunna skapa ett verkligt decentraliserat nätverk med dappar.

Inte problem med skalbarheten

Sammanfattningsvis kan vi alltså dra slutsatsen att stilleståndet när det kommer till antalet användare som anammar dappar inte nödvändigtvis påverkas av blockkedjans skalbarhetsproblem. Eftersom gemenskapen av utvecklare fortsätter att förbättra lösningar vad gäller skalbarhet av blockkedjan, kommer skalbarheten dessutom att bli ett mindre problem framöver.

Inom en snar framtid kommer utvecklare behöva hitta ett sätt att göra dappar lika enkla att använda som centraliserade plattformar och även hitta ett sätt att uppmuntra användarna att byta från centraliserade alternativ till dappar.

Källa: https://www.ccn.com/ethereum-and-eos-only-have-8-dapps-combined-with-300-active-users/