Låg Bitfinex och Tether bakom Bitcoins spektakulära kursökning 2017?

I en ny studie av John M. Griffin, finansprofessor vid University of Texas, och Amin Shams, finansprofessor vid Ohio State University, lanseras teorin om att Bitfinex genom Tether manipulerade Bitcoins rusning upp till 20 000 dollar.

Studien analyserar perioden från mars 2017 till mars 2018 – en tidsperiod då Bitcoin hade en explosionsartad ökning och i slutändan nådde en total marknadskapitalisering på 326 miljarder dollar. Enligt författarna till studien så var mer än hälften av denna marknadskapitalisering direkt hänförd till den påstådda manipulation som Bitfinex skulle ha legat bakom med hjälp av sin stablecoin Tether.

Tether är tänkt att fungera på så vis att varje Tether (eller USDT som är valutans handelssymbol) skall vara uppbackat av en fysisk dollar. Sedan Tethers lansering har dock denna uppbackning konstant ifrågasätts – något som inte har förbättrats av faktumet att Bitfinex/Tether har varit oerhört fåordiga gällande hur finanserna verkligen har sett ut.

Det var först efter enorma påtryckningar från New Yorks Supreme Court i år i ett rådande juridiskt fall mot Bitfinex/Tether som bolaget för första gången gick ut med att de enbart hade 74 % täckning för utgivna Tethers.

Om Tethers enbart skapades i respons till att någon satte in motsvarande summa pengar så är priset på Bitcoin ett resultat av naturlig efterfrågan. Men om Tether printades utan 1:1 backning mot riktiga pengar – då kan det helt plötsligt ha uppstått en artificiell efterfrågan om dessa Tethers användes till att köpa Bitcoin. Lite ungefär som att vanliga FIAT-pengar trycks upp för att stimulera ekonomier och generera inflation.

Bitfinex och Tether slår tillbaka mot anklagelserna

Både Bitfinex och Tether publicerade igår svar på anklagelserna och teorierna framförda i studien.

De menar att studien som sådan ”är en mycket bristfällig studie med flertalet metodiska defekter tillsammans med ett klumpigt antagande om att det var en ensam val/aktör som låg bakom Bitcoins enorma ökning 2017”.

Bitfinex/Tether kritiserar vidare studien för att dess slutsatser är ”byggda på ett korthus” av bristfälliga data. Författarna har bland annat inte fullständiga data över kapitalflöden mellan olika kryptobörser eller exakt tid för när transaktioner har skett.

Vad tror du själv? Kan det ligga någon sanning i att Bitfinex kan ha manipulerat kryptomarknaden 2017/2018 med hjälp av Tether? Kommentera gärna nedan!