Nytt spanskt lagförslag försvårar för landets kryptoinvesterare

I Spanien har man lagt fram ett nytt lagförslag mot skattefusk som inkluderar paragrafer vilka är komplicerade för spanska investerare i kryptovalutor. Om lagförslaget skulle bli verklighet kan det bland annat innebära att ett tak införs på företagstransaktioner. Dessutom skulle det bli obligatoriskt med rapportering kring kryptotillgångar, även de som förvaras internationellt. Lagen skulle även innefatta internationella betalningar med kryptovalutor.

Detta lagförslag fick nyligen grönt ljus från det spanska ministerrådet. Informationen om detta kommer från landets finansminister, María Jesús Montero. Hon presenterade denna information den 13 oktober.

När kryptovalutor blev en stor grej och tog allt mer plats i rampljuset under 2017, började vissa länder vidta åtgärder för att få insyn i de tillgångar som förvaras och transaktioner som görs med dessa valutor. Det nya spanska lagförslaget kräver till och med att landets invånare rapporterar till myndigheterna vilka tillgångar de har och transaktioner de gör. Detta gäller alltså även om användandet av kryptovalutor i själva verket skulle ske utanför landets gränser.

Lagförslaget förbjuder även alla företagstransaktioner som överstiger 1 000 euro. Tidigare gällde en gräns på 2 500 euro för denna typ av betalningar. För transaktioner mellan privatpersoner gäller dock fortfarande den tidigare gränsen. Men om företag vill genomföra transaktioner på mer än 1 000 euro måste detta ske i elektronisk form, sannolikt för att Spaniens myndigheter ska få en bättre insyn i transaktionerna.

350 anställda på landets myndigheter har tidigare erhållit 1 euro vardera i kryptovaluta. Detta för att de skulle kunna sätta sig in i tekniken och få en förståelse för denna.

Källa: Cointelegraph