Vad är Crypto Kitties?

crypto kitties
Crypto Kitties är det första blockkedjebaserade spelet som fått större genomslagskraft. Spelet går kortfattat ut på att samla, avla, köpa och sälja små gulliga katter. I den här artikeln kan du läsa om:

 • Spelets mål
 • Tekniska Krav
 • Installera och registrera
 • Köpa katter – Köpa Ether
 • Skaffa kattungar
 • Sälja katter
 • Mer fakta – Katter som skakade om Ethereum

Spelets mål

Målet med Crypto Kitties kan jämföras med målet med samlarkort. För en del handlar det bara om att samla så många som möjligt, för andra att samla ”blå katter”, ”glada katter” osv. Andra ser det som ett sätt att tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Kanske vill du bara ha en katt som minne från tiden så Ethereum började bli allmänt känt – eller så vill du satsa på att tjäna pengar på digital kattavel.

Tekniska krav

 • Dator med Firefox eller Chrome som webbläsare
 • MetaMask installerad som plugin i webbläsaren
 • Ether – som kan överföras till spelet via en wallet

Installera och registrera

 1. Gå till https://www.cryptokitties.co och klicka på ”Start Meow”
 2. Ladda hem MetaMask (vilket är spelets egna wallet)

Det är i denna wallet som katterna kommer att förvaras eller ”bo”. Metamask blir även inloggningsvägen till själva spelet. Installation påbörjas genom att klicka på ”Install MetaMask”.

Detta är ett plugin till Google Chrome vilket är den webbläsare som måste användas (alternativt FireFox). Det är via denna wallet som överföring sker av Ehter inom spelet.

Starta Metamask

När detta plugin är installerat visas en liten symbol uppe i webbläsaren som liknar en räv. Se gult på bilden nedan.

meta mask

Acceptera användarvillkoren och välj ett lösenord till ditt Metamaskkonto. Nu kommer 12 ord att visas. Det är ”back-up” ord som kan användas för att återställa ditt konto. Det går inte att återställa på något annat sätt så spar orden på ett säkert ställe.

Sista steget är att ange mailadress och användarnamn.

Köpa katter – Köpa Ether

Första steget blir att köpa en katt – även om två är betydligt bättre. Med två katter skapas möjlighet till avel vilket gör att nya katter kan säljas eller växa upp. Men det går även att både avla och tjäna pengar även om du bara har en katt.

Köp Ether

För att kunna spela Crypto Kitties behövs valutan Ether. Det går att köpa Ether direkt i spelet via Coinbase (enbart för spelare i USA) samt föra över från valfri exchange/wallet. Det står att överföring kan ske via ShapeShift eller Coinbase men det är alltså helt frivilligt hur överföringen sker.

För att hitta mottagaradress – Klicka på MetaMask i webbläsaren – Klicka på de tre punkterna – Välj ”Copy Address to Clipboard”. Överföringen av Ether går på 20-50 sekunder. Därefter kan första katten köpas.

 föra över pengar

Dyra katter – som snabbt blev ännu dyrare

Eftersom det är säljarna som själva sätter pris på de katter som säljs så är det marknaden som styr priset. Det handlar alltså om utbud och efterfrågan. Spelet lanserades i slutet av november 2017 och det tog inte många dagar förrän de första katterna i spelet såldes för otroliga summor. Det har gjort att många köper katter, avlar på dessa och försöker nå en hög avkastning.

Vad som avgör kattens värde:

 • Egenskaper – Varje katt har en rad olika egenskaper (cattributes). Det kan exempelvis vara ”Laperm”, ”Mintgreen” eller ”HappyGoKitty”. Dessa egenskaper är olika vanliga och när utbudet är litet – ökar värdet. Hur vanlig en egenskap är går att se på https://cryptokittydex.com/cattributes
 • Generation – Var 15:e minut, fram till november 2018, skapas det automatiskt en ny katt som har Gen:0. Det är alltså generationen längst ner på kedjan och eftersom det kommer att finnas ett begränsat antal katter på den nivån är dessa katter mycket dyra. Både ur ett samlarperspektiv men även ur ett avelsperspektiv. Ju högre upp i generationskedjan desto lägre pris.
 • Cooldowns – Efter att en avel skett måste katten ”vila” en period innan avel kan ske igen. Med kort vilotid ökar priset eftersom man snabbare kan fåt nya kattungar (som kan säljas, paras osv). Cool Down finns från 1 minut till 7 dagar. Kattens Cooldownperiod ses genom att hålla musen på i:et under dess namn. Denna tid förlängs succesivt efter att katter har parats ett antal gånger. Genom avel kan man alltså både tjäna pengar och få flera katter – men samtidigt minskar värdet på de avlade katterna.

cooldown

Skaffa kattungar (skapa värde)

En katt kan öka i värde utifrån att utbudet är mindre än efterfrågan. Men det går även att skapa mer värde genom avel.

Para egna katter och få ungar

Om du minst har två katter kan du para dessa för att få fler katter. Gå till ”My Kitties” och välj en som ska vara ”Sire” (pappan) och tryck sedan parningsknappen. Nästa steg är att välja vilken som ska vara mamman och verifiera dina val.

Para egen katt med någon annans katt

Har du en hane kan du lägga ut den för parning under ”Siring”. Det betyder att du är beredd att låta katten para sig med en hona om den som äger honan betalar en mindre avgift. Du får behålla avgiften samtidigt som den som äger honan får kattungen. En kattunge som förhoppningsvis i längden ska kunna generera mer pengar även ”parningsavgiften”.

Även här får man komma ihåg att värdet på den egna hanen minskar något efter varje parning eftersom tiden mellan parningsperioderna succesivt förlängs.

Om du har en hona kan du söka upp en hane som du gillar utifrån utseende, egenskaper och pris. Låt honan para sig och få en ny kattunge inom kort.

Sälja katter

Katter som inte är under avel eller i en Cool Down kan säljas. Priset bestäms genom en s.k. Holländsk auktion. Säljaren väljer ett utgångspris, hur länge auktionen ska löpa samt ett lägsta pris man är beredd att sälja till. Exempelvis är utgångspriset 1 Ether, auktionen ska löpa i 3 dagar och som lägst gå till 0,2 Ether.

Katten läggs ut försäljning och priset kommer succesivt minska under auktionstiden. Auktionen avslutas om någon köper katten eller om auktionstiden löper ut.

köpa crypto kitties

Katter som skakade om Ethereum

De flesta som spelar Crypto Kitties gör det utan att reflektera det unika med detta spel. Men till skillnad mot andra onlinespel så bygger spelet på Ethereum. Det gör att varje katt som skapas är helt unik och ägs av spelaren. Ingen katt kan dupliceras, tas ur spelet eller förstöras. Detta även om spelutvecklarna skulle vilja göra det. Spelarens katter är knutna till spelaren likt en ägodel.

Skapade långsammare Ethereum

Det tog inte många dagar efter lansering till att Crypto Kitties vuxit explosionsartat. Intresset var stort både bland de som såg ekonomisk vinning och de som ville ha en ”digital Tamaguchi”. Med så många personer som agerade på Etherium samtidigt blev det delvis överbelastat.

De som hade Jaxx-wallet möttes exempelvis av detta meddelande – vilket mycket väl kan berott på den överbelastning som katterna skapade.

jaxx crypto kitties
Försäljning av tokens genom en ICO (SophiaTX) blev även framflyttad eftersom utvecklarna ansåg att de inte kunde erbjuda lika smidig hantering av dessa tokens med ett långsammare Ethereum. Katterna (eller snarare dess ägare) skapade sådan trafik att överföringarna både blev långsammare och något dyrare. Vissa mätningar visade att transaktionshastigheten mer än fördubblades.

Även om det på kort sikt skapade ett sämre flöde i Ethereum så var det även flera utvecklare som såg det positiva i att kattspelet ”stresstestade” Ethereum. Det visade tydligt dess svagare delar och gav utvecklarna information om hur man skulle gå vidare.

Från 1 digital katt – till 150 analoga kossor
Under en utvecklingsfas fick Nick Johnson (känd inom Ethereumkretsar) höra talas om Crypto Kitties varpå han gav respons till utvecklarna på några mindre buggar. Som tack fick han en BugKitty i spelet. Han började titta på vad katterna då såldes för och insåg att hans katt skulle kunna säljas för en relativt hög summa. Efter ett tag hade hans digitala katt gett Ether till ett värde av 75 000 USD – pengar han gav till välgörande ändamål dvs. 150 analoga kossor (Läs hela hans blogginlägg här)